Het Westfries Genootschap kent een groot aantal zogenaamde ruilleden. Dat zijn verenigingen en stichtingen met soortgelijke doelstellingen als het Westfries Genootschap. Zo'n ruillidmaatschap houdt in dat zo'n vereniging of stichting gratis lid is van onze vereniging en net als andere leden ons jaarboek, Het Vierkant en de nieuwsbrief krijgt. Omgekeerd krijgen wij ook gratis het jaarboek van de desbetreffende vereniging of stichting en eventuele nieuwsbrieven. Ook nodigen wij elkaar over en weer uit voor bijeenkomsten en tentoonstellingen die georganiseerd worden. In het bestuur van het Westfries Genootschap is de afspraak gemaakt dat elk bestuurslid ‘ambassadeur’ is van het Westfries Genootschap bij een of meer historische verenigingen in ons werkgebied. Dat betekent dat dit bestuurslid het eerste aanspreekpunt voor deze historische vereniging of stichting is en probeert belangrijke bijeenkomsten van deze vereniging of stichting te bezoeken. Als de ambassadeur verhinderd is, kan een ander bestuurslid in zijn of haar plaats gaan.

Jan Pierhagen, kleinzoon van de burgemeester, onthult het bord in de Burgemeester Pierhagenlaan in Opperdoes.
Jan Pierhagen, kleinzoon van de burgemeester, onthult het bord in de Burgemeester Pierhagenlaan in Opperdoes. (Foto Jan Smit)

In de afgelopen tijd mocht ik diverse bijeenkomsten bezoeken. In mijn eigen woonplaats Opperdoes werd op 12 april op initiatief van Stichting Historisch Opperdoes een bord met een toelichting op de naam van de Burgemeester Pierhagenlaan onthuld. Burgemeester Jan Pierhagen was de tiende burgemeester van Opperdoes. Hij vervulde deze functie van 15 maart 1940 tot en met 31 juli 1966. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog moest hij onderduiken. De heer Pierhagen was van 15 juli 1946 tot en met 29 april 1965 ook burgemeester van Twisk.

Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek.
Boerderijmuseum De Bovenstreek in Oldebroek. (Foto Marijke Smit)

In Hauwert bezocht ik op 13 april de mini-tentoonstelling met foto's van de polders en de ruilverkaveling in en om Hauwert. Dit vanwege het feit dat het dit jaar veertig jaar geleden is dat er voor het eerst over de verkaveling de Vier Noorder Koggen werd gesproken. Een bekende tegenstander van de verkaveling was destijds de Hauwerter Jan Koster. In woord en geschrift (Westfriese verhalen en toneelstukken) liet hij van zich horen.

Veluwse klederdracht in een van de kamers van Boerderijmuseum De Bovenstreek.
Veluwse klederdracht in een van de kamers van Boerderijmuseum De Bovenstreek. (Foto Marijke Smit)

Namens het Westfries Genootschap mocht ik gebruik maken van de uitnodiging van De Oudheidkundige Vereniging ‘Medenblick’ om op 19 april de opening van het nieuwe Medemblikker Stadsmuseum bij te wonen. In het stadsmuseum zijn diverse fraaie collecties te bewonderen. Een daarvan is de verzameling van badmeester Jan van der Heijden. Hij heeft uit het IJsselmeer een grote verzameling historische voorwerpen opgedoken zoals kruiken, flessen en materialen uit scheepswrakken.

Tegeltableau in een van de kamers van Boerderijmuseum De Bovenstreek.
Tegeltableau in een van de kamers van Boerderijmuseum De Bovenstreek. (Foto Marijke Smit)

Tijdens de opening van het stadsmuseum overhandigde archeologe Josje van Leeuwen aan burgemeester Streng van de gemeente Medemblik haar afstudeerscriptie met de titel ‘Middeleeuws Medemblik: een centrum in de periferie’. Zij inventariseerde en rubriceerde het archeologisch onderzoek naar wat zij omschrijft als een (vroeg) middeleeuwse handelsnederzetting en het oudste regionale centrum van Westfriesland in de periode 675-1289.

De herdershond drijft de schaapskudde van Elspeet in de schaapskooi.
De herdershond drijft de schaapskudde van Elspeet in de schaapskooi. (Foto Jan Smit)

Mevrouw Triny Pijper-Nobel met de jonge herdershond.Mevrouw Triny Pijper-Nobel met de jonge herdershond. (Foto Jan Smit)

Archeologie staat volop in de belangstelling. Dit komt niet alleen door de activiteiten van Archeologie West-Friesland, een instelling die voor zeven gemeenten in oostelijk Westfriesland werkt, maar ook door het werk van amateur archeologen. Een van hen was de Medemblikker Martien Weel (1935-2011). Over zijn werk en alles wat hij gevonden heeft is een boek verschenen onder de titel ‘Goed Gevonden’. Het eerste exemplaar van het boek, dat geschreven is door zijn dochter Marleen Weel, werd door haar op 27 april in Kasteel Radboud overhandigd aan haar moeder Tiny Weel. Tegelijkertijd werd ook de tentoonstelling ‘Goed Gevonden’ met vondsten van Martien Weel geopend.

Op 22 april 2014 verlieten we onder leiding van de reiscommissie van het Westfries Genootschap onze mooie streek. Met een volle bus gingen we naar Oldebroek en Elspeet. In Oldebroek bezochten we Boerderijmuseum De Bovenstreek. Een prachtig museum dat alleen het boerenleven van vroeger wil laten zien. Het museum heeft een prachtige collectie Veluwse klederdrachten. We genoten daar van een lekkere lunch. 's Middags zagen we de schaapskudde van Elspeet. Hoewel de demonstratie van de vaardigheden van de herdershond maar kort duurde, was het bezoek aan de kudde en de schaapskooi toch leuk. Vooral de jonge hond die opgeleid moet worden tot herdershond, trok veel belangstelling. Na de koffie en de thee gingen we met een goed gevoel weer naar huis toe.

U ziet het: uit en thuis viel er in de afgelopen tijd weer veel te beleven. Maar er staat nog meer op stapel. Ik kijk al weer uit naar de voorjaarstreekmiddag op 17 mei in De Weere. Dan staat Ruilverkaveling De Gouw centraal. Komt u ook?

Jan Smit

Voorjaar in Westfriesland. Tulpen aan de Oosterboekelweg bij Lambertschaag met op de achtergrond De Weere.
Voorjaar in Westfriesland. Tulpen aan de Oosterboekelweg bij Lambertschaag met op de achtergrond De Weere. (Foto Jan Smit)