In de vorige aflevering van Uit en Thuis heb ik aandacht besteed aan de doelstellingen van het Westfries Genootschap en de samenwerking met andere organisaties met een soortgelijk doel als het Westfries Genootschap.

Het Poldermuseum in Andijk waar ook Saet & Cruyt gevestigd is.
Het Poldermuseum in Andijk waar ook Saet & Cruyt gevestigd is. (Foto Dick Ham)

Op zaterdag 5 april 2014 werd de jaarlijkse commissiemiddag gehouden in Cultura in Andijk.
Aan deze bijeenkomst namen vertegenwoordigers van de besturen van het Westfries Genootschap en van de diverse commissies van het Westfries Genootschap en de met haar verbonden stichtingen en vereniging deel. Als voorbereiding op de bespreking hadden de aanwezigen het Beleidsplan 2014-2018 van het Westfries Genootschap ontvangen. In de discussie stonden twee vragen centraal. Als eerste de vraag of de huidige structuur van het Westfries Genootschap voor een ieder voldoende duidelijk is. De vereniging Westfries Genootschap heeft diverse commissies en werkt samen met een aantal zelfstandige stichtingen en met het Samenwerkingsverband Westfriese Kerken. Uit de discussie bleek dat er geen behoefte is aan het aanpassen van de huidige structuur en dat het niet nodig is om samenwerkingsovereenkomsten tussen het Westfries Genootschap en de diverse zelfstandige stichtingen te sluiten. Goede informatie over de structuur op de website en in publicaties naar buiten is voldoende. Ook werd weer eens benadrukt dat het belangrijk is elkaar goed op de hoogte te houden via uitwisseling van verslagen van bestuursvergaderingen en dat het goed is dat de besturen elkaar op gezette tijden ontmoeten en overleggen over belangrijke zaken. Onze samenwerking is goed en samen staan we sterk.

De gids van Saet & Cruyt geeft uitleg.
De gids van Saet & Cruyt geeft uitleg. Op de foto staan ook (van links naar rechts) Netty Zander, Petra Tromp en Lies Smit. (Foto Dick Ham)

Een tweede belangrijk punt van bespreking was de vraag hoe het Westfries Genootschap actief beleid kan voeren op verhoging van het aantal leden. In de afgelopen jaren is het aantal leden helaas geleidelijk gedaald. Ooit waren het er meer dan 3.000. Nu zijn er nog ruim 2.200 leden. Dit is gelukkig nog steeds een groot aantal, maar voor de continuïteit van de vereniging is het belangrijk dat de daling van het aantal leden tot staan wordt gebracht en omgebogen in een stijging. Diverse goede ideeën werden naar voren gebracht. Het bestuur van het Westfries Genootschap gaat nu kijken wat de mogelijkheden zijn om deze uit te voeren. Na de discussie over het beleidsplan kwam het nieuws van de aanwezige organisaties aan bod. Ik licht daar een ding uit. Stichting Westfriese Families viert dat het dit jaar zestig jaar geleden is dat de Commissie Genealogie van het Westfries Genootschap werd opgericht. Dit is de voorloper van de stichting. Wij hebben het bestuur van Stichting Westfriese Families met dit jubileum gefeliciteerd.

Een kijkje in Nationaal Museum Saet & Cruyt.
Een kijkje in Nationaal Museum Saet & Cruyt. (Foto Dick Ham)

Na afloop van het officiële gedeelte bezochten we Nationaal Museum Saet & Cruyt in Andijk, dat gevestigd is in het zelfde gebouw als het Poldermuseum. Door een ervaren gids werden we rondgeleid. Westfriesland heeft een rijke historie op het gebied van de zaadteelt en -handel. Veel internationale zaadbedrijven hebben in onze streek hun oorsprong. Daar mogen we trots op zijn.

Kees Kreuk plukt tulpen voor de leden van de Commissie Presentatie.
Kees Kreuk plukt tulpen voor de leden van de Commissie Presentatie. (Foto Jan Smit)

Diny en Kees Kreuk aan het werk bij de bosmachine.
Diny en Kees Kreuk aan het werk bij de bosmachine. (Foto Jan Smit)

De Commissie Presentatie van het Westfries Genootschap vergaderde op 18 maart 2014 ten huize van ons bestuurslid Kees Kreuk in Hoogkarspel. Samen met zijn vrouw Diny heeft hij een bloembollenbedrijf met de in Westfriesland veel voorkomende combinatie van kwekerij en broeierij. Een van de soorten die zij telen en broeien is de prachtige oranje tulp Prinses Irene. Voor de vergadering kregen de leden van de commissie een rondleiding in de kas. Tijdens onze vergadering bespraken wij onderwerpen zoals de voorbereidingen voor de Commissiemiddag, de uitreiking van de Auroraprijs, de zomeravondwandeling in Twisk op 20 juni 2014, de presentatie van het nieuwe jaarboek op 28 juni 2014, de lezing in Schagen op 12 oktober 2014 in het kader van de Maand van de Geschiedenis en de bijeenkomst voor de nieuwe leden op 16 november 2014. Na een plezierige vergadering gingen we met een prachtige, vers geplukte, bos tulpen naar huis.

Jan Smit

De Commissie Presentatie in de kas bij Kees en Diny Kreuk.
De Commissie Presentatie in de kas bij Kees en Diny Kreuk. Van links naar rechts: Hans van Kampen, Nan Beers, Kees Kreuk, Barbara Zweet-Donker, Jan Smit en Klaas Bant. (Foto Diny Kreuk)