Op zaterdag 5 september hadden we onze jaarlijkse Westfriezendag. Net als de twee voorafgaande jaren kwamen we in Schagen bij elkaar. Het bestuur kreeg na afloop veel positieve reacties op het verloop van de dag. Daar zijn we blij mee.

Het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur. Van links naar rechts secretaris Jan Wittink, voorzitter Jan Smit en penningmeester Peter Koopman. (Foto Klaas Lageveen)

Zelf denk ik nog even terug aan de vergadering in de Grote Kerk. Het Dagelijks Bestuur zat voorin aan een tafel. Naast mij zaten onze secretaris Jan Wittink en onze penningmeester Peter Koopman. Onze vice-voorzitter Maarten Dekker kon als gevolg van zijn ziekte er net als vorig jaar niet bij zijn. We hebben hem gemist. Op maandag 7 september kwam het bericht dat Maarten overleden is. Dat is allereerst een grote slag voor zijn vrouw Tineke, hun kinderen en kleinkinderen. Maar ook in het bestuur van het Westfries Genootschap zullen wij hem missen.
Maarten was iemand die een grote kennis had van alles wat met Westfriesland en de geschiedenis van het gebied te maken heeft. Hij was nauw betrokken bij het opstellen van ons beleidsplan 2014-2018 en hij was vast van plan om namens onze vereniging activiteiten te organiseren om de jeugd te betrekken bij de cultuurhistorie van ons gebied.
Hij was uitermate deskundig op het gebied van de veredeling van gerbera's en kon boeiend vertellen over zijn vak. Zijn vakkennis en betrokkenheid bij het vak kwamen goed van pas bij zijn bestuurswerk voor nationaal Museum Saet & Cruyt in Andijk. Hij was daarvan vijfentwintig jaar bestuurslid en leverde ook een grote bijdrage aan de samenstelling en het beheer van de collectie van dit museum.

Joop van Diepen (links) en Maarten Dekker (rechts) tijdens de najaarsstreekmiddag in Bovenkarspel.
Joop van Diepen (links) en Maarten Dekker (rechts) tijdens de najaarsstreekmiddag in Bovenkarspel op 1 november 2014. (Foto Marijke Smit)

Op de Westfriezendag 2015 werd ik net als Hans van Kampen, Peter Koopman en Joop Schouten weer voor een nieuwe termijn van vier jaar herkozen als bestuurslid van het Westfries Genootschap. Het vertrouwen dat de vergadering in ons uitsprak doet ons goed.

Museumboerderij West-Frisia.
Museumboerderij West-Frisia. (Foto Jan Smit)

Op zaterdag 12 september werd in een groot aantal gemeenten Open Monumentendag gehouden. Op een aantal plaatsen werden de monumenten op zondag 13 september opengesteld. Zelf bezocht ik op deze zondag Museumboerderij West-Frisia in Hoogwoud.

De scharensliep.
De scharensliep. (Foto Jan Smit)

In de boerderij en op het erf werden demonstraties gegeven van kunst en ambacht. Er waren meer dan twintig kunstenaars en ambachtslieden aanwezig en op het erf klonk trekzakmuziek.
In de boerderij waren schilderijen te zien van een aantal naïeve schilders, waar onder Jannie Kuiper-Wetsteen en Frans van der Eng.

9038 Demonstraties van het roken van vis en rietdekken.
Demonstraties van het roken van vis en rietdekken. (Foto Jan Smit)

Het aantrekkelijke programma en het mooie weer zorgden er voor dat veel mensen een kijkje kwamen nemen.

Ria Bouwes breit een ondermutsje en Petra Tromp kijkt toe.
Ria Bouwes breit een ondermutsje en Petra Tromp kijkt toe. (Foto Jan Smit)

Dit jaar werden voor de 29e keer in ons land de Open Monumentendagen gehouden. Bij de officiële opening van de editie van dit jaar in Bergen op Zoom sprak Pieter van Vollenhoven zijn zorgen uit over het voorbestaan van dit succesvolle evenement. Dit omdat de huidige vaste sponsor na dit jaar stopt met het geven van zijn bijdrage. Het zou erg jammer als de Open Monumentendagen zouden verdwijnen. Deze hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de bewustwording bij het grote publiek van het belang van monumenten en de waardering daarvoor. Ook Westfriesland heeft er vele. En daar willen we zuinig op zijn!

Jan Smit

Het schilderij Niedorper Verlaat van Jannie Kuiper-Wetsteen.
Het schilderij Niedorper Verlaat van Jannie Kuiper-Wetsteen. (Foto Jan Smit)