Op zaterdag 18 april organiseerde Nationaal Museum Saet & Cruyt in Andijk de traditionele openingsbijeenkomst van het museumjaar. Vanwege de verwachte grote belangstelling vond de bijeenkomst plaats in Restaurant 1619 bij de jachthaven achter de Westfriese Omringdijk.

Het poldermuseum in Andijk waar ook Saet & Cruyt is gevestigd.
Het poldermuseum in Andijk waar ook Saet & Cruyt is gevestigd. (Foto Dick Ham)

Het was een afwisselende en interessante bijeenkomst. Voorzitter Henk van Wielink kon in zijn openingstoespraak met gepaste trots melden dat het museum de definitieve registratie als erkend museum in de wacht had gesleept. Dit is een felicitatie waard. Aan dit heugelijke feit is veel werk vooraf gegaan. Een van de dingen die moesten gebeuren is het fotograferen en registreren van alle objecten.

Andries Smit met zijn wagen ‘Ik hou van Holland’.
Andries Smit met zijn wagen ‘Ik hou van Holland’. (Foto Jan Smit)

Na op de zaadveredeling en het onderzoek toegespitste toespraken van Dr. Laurens Kroon van Bejo Zaden en Professor Dr. Ir. Evert Jacobsen van Wageningen Universiteit gaf de voorzitter onder de titel Seed Experience een kijkje in de toekomst.
Saet & Cruyt is nu nog gevestigd in hetzelfde gebouw als het Poldermuseum. Er zijn echter vergevorderde plannen om te verhuizen naar een nieuwe locatie bij het Buitenmuseum, onderdeel van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Met de nieuwe opzet wordt nadrukkelijk gemikt op de doelgroep jeugd en jongeren. Het is de bedoeling dat de bezoekers iets kunnen beleven en ontdekken. Het bestuur wil de zaadsector nadrukkelijk in beeld brengen bij de jeugd en de jongeren als mogelijke toekomstige werkkring.
Er werden een paar karakteristieken gegeven van een museum en van wat genoemd wordt een experience. Bij een museum is er een tentoonstelling rond een bepaald thema, het is een statisch geheel, het waarnemen van de tentoongestelde objecten staat centraal en een museum is vooral gericht op het verleden.

Wagen van het Noorderpad: China Town.
Wagen van het Noorderpad: China Town. (Foto Jan Smit)

Bij een experience is het de bedoeling dat de bezoeker het thema beleeft en zaken ontdekt door dingen te doen. Het is een dynamisch geheel en gericht op heden en toekomst.
De gedachte is dat wanneer je iets zelf ontdekt, je het beter begrijpt en je het beter onthoudt.
Ook wil je graag meer weten. Jonge mensen worden op deze manieren gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Pakjesboot 12 hoort ook bij onze cultuur.
Pakjesboot 12 hoort ook bij onze cultuur. (Foto Jan Smit)

Om te komen tot de daadwerkelijke realisatie van de plannen moet er nog wel het nodige gebeuren. Op 1 oktober 2015 valt de beslissing of de plannen definitief uitgevoerd worden.
Als dat het geval is, dan moet de opening van de nieuwe experience in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.
Na de toespraken werd de nieuwe tentoonstelling Creatieve Zaadtechnieken in het museum geopend.

Start van de Tour de France in Utrecht.
Start van de Tour de France in Utrecht. (Foto Jan Smit)

Welke lessen kan het Westfries Genootschap hier uit trekken? Hoe moeten wij bij jeugd en jongeren de interesse wekken voor de rijke cultuurhistorie van Westfriesland? Sleutelwoorden zijn: dynamisch, interactief, ontdekken en beleven.
Een van de actiepunten uit ons beleidsplan 2014-2018 voor 2015 is Jeugd en Jongeren.
Er wordt al het een en ander door ons gedaan. In 2012 werd het kinderleesboek Geheimen van de Dijk gepresenteerd. Daaraan gekoppeld is het zoeken door middel van GPS naar geocaches, Dit zijn kleine schatkistjes die door geheel Westfriesland langs de Westfriese Omringdijk zijn verstopt. Deze activiteit slaat heel goed aan, overigens niet alleen bij de jeugd. Bij de in ontwikkeling zijnde educatiekisten voor de bovenbouw van de basisscholen zal gebruik gemaakt worden van digitale technieken om kennis te vergaren en zullen de kinderen gestimuleerd worden om zelf dingen te ontdekken. Verder onderzoeken wij de mogelijkheid een doe-activiteit voor de jeugd te organiseren. Ook daarbij zal het zelf ontdekken en ervaren een grote rol spelen.

Opperdoes is ook typisch Holland zo blijkt uit dit bord.
Opperdoes is ook typisch Holland zo blijkt uit dit bord. (Foto Jan Smit)

Ik schrijf dit stukje begin mei. In mijn woonplaats Opperdoes zijn de feestweken net achter de rug. We vierden Koningsdag en het feit dat het zeventig jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Er waren allerlei activiteiten en het dorp was mooi versierd.
Het thema was: ‘Culturen en Landen’. In veel buurten was Nederland favoriet.
Met de bij dit stukje geplaatste foto's wil ik u hier graag van mee laten genieten.

Jan Smit

Westfriesland quiz.
Westfriesland quiz. (Foto Jan Smit)