Voor ik iets vertel over enkele activiteiten in de afgelopen tijd, wil ik eerst even stil staan bij het overlijden van Pé van der Lee op 24 februari 2015. Hij is 82 jaar geworden. Pé was penningmeester van het Westfries Genootschap van 1975 tot 1999. Dat is een lange tijd en in die tijd is er veel gebeurd. Het is in het bestek van deze bijdrage niet mogelijk om de verdiensten van Pé voor het Westfries Genootschap allemaal op te noemen. Een van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn bestuursperiode is ongetwijfeld de aankoop van ons kantoor het Timmermansgildehuis en de daarvoor gelegen woning Dal 3 in Hoorn. Het is hem en het bestuur met steun van de leden gelukt om de aankoopprijs boekhoudkundig af te schrijven tot een gulden en de schulden geheel af te lossen. Hij is tot aan zijn overlijden penningmeester van Stichting Projector geweest. Op de Westfriezendag 2014 sprak ik nog met Pé en haalden we samen herinneringen op aan zijn tijd als penningmeester van het Westfries Genootschap. Wij zijn deze Westfries in hart en nieren veel dank verschuldigd.

Pé van der Lee komt aan bij Restaurant Igesz in Schagen voor de Westfriezendag 2014.
Pé van der Lee komt aan bij Restaurant Igesz in Schagen voor de Westfriezendag 2014. (Foto Marijke Smit)

Gedurende vier achtereenvolgende maandagavonden in februari en maart organiseerden wij in het Timmermansgildehuis de Cursus Kennismaken met Westfriesland.
Tot onze grote verrassing was de belangstelling zo groot dat wij niet met één cursus konden volstaan. Aan de eerste cursus namen veertien mensen deel. Voor de twee cursussen in het najaar van 2015 hebben zich drieëndertig mensen aangemeld. In deze cursus komen aan de orde de ontstaansgeschiedenis van Westfriesland (bodem, land en bewoning), landschap, water, stolpen, handel en nijverheid, tradities, sieraden, streekdracht en dialect. De eerste groep was heel enthousiast over het gebodene en vier mensen meldden zich aan als nieuw lid.

Barbara en Roel Zweet tijdens de bijeenkomst voor nieuwe leden in Benningbroek.
Barbara en Roel Zweet tijdens de bijeenkomst voor nieuwe leden in Benningbroek. (Foto Willem Zwier)

De commissie Kap en Dek organiseerde op 12 en 17 maart in het Timmermansgildehuis een cursus Oude Sieraden over de hoofdtooi en de sieraden die bij de Noord-Hollandse streekdracht horen.

Barbara en Roel Zweet.
Barbara en Roel Zweet. (Foto Willem Zwier)

Op 8 maart hielden we in Dorpshuis De Vang in Benningbroek onze bijeenkomst voor nieuwe leden. Hoewel wij sinds de vorige bijeenkomst in november 2013 bijna honderd nieuwe leden mochten inschrijven, viel het aantal aanmeldingen voor de bijeenkomst aanvankelijk tegen. Uiteindelijk viel het erg mee. Naast de vijf mensen die betrokken waren bij de organisatie waren er drieëntwintig mensen naar het dorpshuis gekomen. De aanwezigen kregen informatie over het Westfries Genootschap en haar commissies en de stichtingen die met onze vereniging verbonden zijn. Roel en Barbara Zweet toonden de Westfriese streekdracht en Hans van Kampen vertelde over vijftien specifieke dingen uit Westfriesland. Het is ook altijd weer leuk om te horen waarom mensen lid van het Westfries Genootschap zijn geworden. Zo werd de Adriaan Donker Stichting lid vanwege de nauwe banden met het Westfries Genootschap. Een eigenaar van een monumentale stolp werd lid omdat hij zijn stolp aan het restaureren is en interesse heeft voor geschiedenis en anderen werden lid omdat zij meedoen aan een cursus van de Commissie Kap en Dek. Dan is er nog het nieuwe lid dat plannen heeft om fietsroutes met een historische achtergrond te maken en daarom contact opnam met het Westfries Genootschap. Iemand noemde als reden voor zijn aanmelding zijn liefde voor het Westfriese landschap en zijn zorgen over het behoud van monumenten zoals kerken. Ten slotte was er nog iemand die zich aangemeld heeft omdat hij zich grote zorgen maakt over de bezuinigingen op de uitgaven voor cultuur in zijn gemeente.

Beeld van de cursus Oude Sieraden onder leiding van Hans van Kampen.
Beeld van de cursus Oude Sieraden onder leiding van Hans van Kampen. (Foto Trudy Schouwe)

Westfriesland ontwaakt ondertussen uit de winterslaap. De sneeuwklokjes zijn al weer uitgebloeid, de narcissen en de tulpen komen of staan in bloei. De lammeren dartelen in de wei en op het land worden de eerste bloemkool geplant en de vroege aardappelen gepoot.
Geniet ervan!

Jan Smit

De Opperdoezer Ronden staan klaar om gepoot te worden.
De Opperdoezer Ronden staan klaar om gepoot te worden. (Foto Jan Smit)