Op het moment dat ik dit schrijf is het nieuwe jaar al weer een aantal weken oud. We hebben genoten van de viering van het negentigjarig bestaan van het Westfries Genootschap in 2014.

Aansluiting Drechterlandse Weg bij Zwaagdijk-Oost.
Aansluiting Drechterlandse Weg bij Zwaagdijk-Oost. (Foto Dick Ham)

In 2014 werd ook begonnen met het maken van foto- en filmopnamen om de veranderingen in het landschap als gevolg van de aanpak van de N23/Westfrisiaweg in beeld te brengen. Dick Ham van Stichting Projector is daar volop mee bezig. Bij deze Uit en Thuis vindt u een aantal door hem in 2014 gemaakte foto's.
In 2015 gaan we weer met goede moed met het werk van onze vereniging verder.

Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg van de Drechterlandse Weg naar de Streekweg in Hoogkarspel.
Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg van de Drechterlandse Weg naar de Streekweg in Hoogkarspel. (Foto Dick Ham)

De maand januari begon met een discussie over wensballonnen. Een wensballon is een lampion, die net als een heteluchtballon werkt op basis van het principe dat warme lucht stijgt. De lucht in de ballon wordt verwarmd door een open vlam die onder de ballon hangt. De wensballonnen werden vroeger in de Chinese cultuur gebruikt als communicatiemiddel. Later werden ze gebruikt als alternatief voor vuurwerk. De wensballonnen zouden geluk brengen en worden ook veel op gelaten bij herdenkingen. Het gebruik van wensballonnen is in ons land onder strikte voorwaarden toegestaan, maar het brengt net als vuurwerk de nodige risico's met zich mee. Het Dagblad voor West-Friesland vroeg aan mij als voorzitter van het Westfries Genootschap hoe ik denk over het gebruik van wensballonnen. Mijn antwoord daarop was als volgt: “Ik gun iedereen dat hij of zij feest viert, maar dit feestvieren, mag geen onaanvaardbare risico's met zich meebrengen voor anderen. Ik maak mij grote zorgen, niet alleen over de veiligheid van personen, maar ook over het brandgevaar”. Het is onaanvaardbaar dat panden verloren gaan door het gebruik van vuurwerk of wensballonnen. Dat veroorzaakt veel persoonlijk leed. Maar als door brand monumenten als stolpboerderijen, molens of kerken verloren gaan, dan is dat ook een groot verlies voor de bebouwing van ons landschap. Vaak gaan dan ook jaren van noeste restauratiearbeid in rook op.

Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg tussen Binnenwijzend en Bovenkarspel (aansluiting Slimweg).
Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg tussen Binnenwijzend en Bovenkarspel (aansluiting Slimweg). (Foto Dick Ham)

In januari vergaderen het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en veel commissies en stichtingen. Een voorbeeld daarvan is de Commissie Organisatie en Educatie van het Westfries Genootschap, kortweg COE. Op 20 januari kwamen de bestuursleden Anneke Helder, Netty Zander, Joop Schouten en ik bij elkaar ten huize van Joop Schouten in Schagen.

Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg tussen Binnenwijzend en Bovenkarspel (aansluiting Slimweg).
Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg tussen Binnenwijzend en Bovenkarspel (aansluiting Slimweg). (Foto Dick Ham)

In COE bereiden we de ledenbijeenkomsten voor. We spraken daarom over de invulling van de programma's van de voorjaarsstreekmiddag, de Westfriezendag en de najaarsstreekmiddag. Het is nog niet eens zo eenvoudig om voor deze activiteiten een goed programma samen te stellen. Het programma moet immers aantrekkelijk zijn voor de leden en het mag niet te veel geld kosten. We doen ons best om bij de keuze van excursies ook een aantal ‘nieuwe’ bestemmingen in het programma op te nemen.

Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg tussen Binnenwijzend en Bovenkarspel (aansluiting Slimweg).
Foto genomen op de plek van het tracé van de nieuwe weg tussen Binnenwijzend en Bovenkarspel (aansluiting Slimweg). (Foto Dick Ham)

Voor wat betreft de educatie: binnenkort wordt de cursus ‘Kennismaken met Westfriesland’ weer gegeven. In vier avonden worden door verschillende docenten uiteenlopende onderwerpen behandeld als historie en cultuur, het ontstaan van Westfriesland, stolpboerderijen, land en water, steden en tradities, streekdracht en dialect. De cursus wordt op 16 februari, 23 februari, 2 maart en 9 maart van 20.00 tot 22.00 uur gegeven in ons eigen Timmermansgildehuis.

Joop van Diepen (rechts) in gesprek met Jan en Marijke Smit.
Joop van Diepen (rechts) in gesprek met Jan en Marijke Smit. (Foto Roland van der Horst)

Ons oud-bestuurslid Joop van Diepen is actief bij Hoorn TV. Met het programma ‘Effe buurten’ besteedt hij aandacht aan mensen die iets doen met het Westfries. De eerste uitzending was gewijd aan onze oud-voorzitter Ina Broekhuizen. Daarna zijn opnamen gemaakt bij Jaap Meester, voorzitter van Stichting Creatief Westfries, schrijver Hans Bleeker en ons bestuurslid Kees Kreuk. Kees Kreuk en zijn echtgenote Diny zijn beiden lid van een skroiversgroep die aangesloten is bij Stichting Creatief Westfries. Op 19 en 29 december kwamen Joop en zijn cameramensen ‘buurten’ in Opperdoes voor een gesprek met mij en mijn echtgenote Marijke. Aan de orde kwamen onder andere mijn functie als voorzitter van het Westfries Genootschap en de punten van verschil tussen het ‘gewone Westfries’ en de Opperdoezer variant. Het was een bijzondere ervaring. Het is goed dat er ook op televisie aandacht is voor het dialect. Het dialect komt immers het best tot zijn recht als het gesproken wordt.

Jan Smit