Op maandag 27 juni is in basisschool De Piramide in Andijk de leskist Kijk de Dijk op feestelijke wijze gepresenteerd. In mijn openingswoord heb ik verwezen naar het beleidsplan 2014/2018 van het Westfries Genootschap. Daarin staat onder andere dat het van groot belang is jongeren te interesseren voor geschiedenis.

Basisschool de Piramide.
Basisschool de Piramide. (Foto Jan Smit)

Hierna sprak Netty Zander. Zij heeft de leskist ontwikkeld. Zij vertelde over de inhoud ervan en wat het Westfries Genootschap met de leskist wil bereiken. De leskist is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van alle basisscholen binnen Westfriesland. De inhoud gaat over de eigen omgeving van de kinderen met als doelstelling dat als die meer over hun eigen gebied en de cultuur daarvan weten, zij er zorgvuldiger mee om zullen gaan en zich er ook thuis kunnen voelen. Dit geldt zowel voor de kinderen die hier al generaties wonen als ook voor de kinderen die uit andere gebieden van Nederland of elders uit de wereld die hier komen wonen. Bij de opdrachten is ook aandacht besteed aan talentontwikkeling en techniek. Er is niet alleen een fraaie houten leskist met inhoud, maar ook een digitale versie. Deze is te vinden op de website van het Westfries Genootschap. De houten leskist is getimmerd door Johan Reehorst en beschilderd door Sjaak Bos.

Netty Zander geeft uitleg.
Netty Zander geeft uitleg. (Foto Jan Smit)

Samen met Netty Zander onthulde wethouder Joset Fit van gemeente Medemblik die onder meer onderwijs en cultuur in haar portefeuille heeft, in aanwezigheid van de kinderen van de groepen 6,7 en 8 de leskist. De wethouder complimenteerde het Westfries Genootschap met dit initiatief en prees Netty Zander voor haar inzet. Zij sprak de wens uit dat de leskist door zoveel mogelijk scholen gebruikt zal worden.

Netty Zander en wethouder Joset Fit in gesprek met de kinderen na het onthullen van de leskist.
Netty Zander en wethouder Joset Fit in gesprek met de kinderen na het onthullen van de leskist. (Foto Jan Smit)

Verrassend was het bezoek van Cees de Steentijdman die de leerlingen vertelde hoe het leven in zijn tijd (ongeveer 4.500 jaar geleden) was en hoe de omgeving er toen uitzag.

Cees de Steentijdman.
Cees de Steentijdman. (Foto Jan Smit)

Nadat Bert van Baar samen met de kinderen een aantal liedjes gezongen had werd de bijeenkomst afgesloten.

Zingen onder leiding van Bert van Baar.
Zingen onder leiding van Bert van Baar. (Foto Jan Smit)

Als dank voor haar grote inzet mocht ik namens het bestuur Netty behalve een doosje bonbons ook een grote bos bloemen overhandigen.
De leskist wordt voor geheel Westfriesland uitgeleend via de Blauwe Schuit in Hoorn.

Van links naar rechts: Sjaak Bos, Netty Zander en Johan Reehorst.
Van links naar rechts: Sjaak Bos, Netty Zander en Johan Reehorst. (Foto Jan Smit)

Voor de financiering van het project is gebruik gemaakt van het geld dat het Westfries Genootschap in 2014 kreeg van Stichting Creatief Westfries en de Commissie Kap en Dek als cadeau ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan.
Wat mij betreft een passende bestemming voor deze gulle gaven.

Jan Smit

Deksel van de leskist.
Deksel van de leskist. (Foto Jan Smit)