Op zaterdag 25 juni vond in het dorpshuis van de Zuidermeer de presentatie van het nieuwe jaarboek plaats. Het is al weer de 83e editie van West-Friesland Oud & Nieuw. Met ongeveer zeventig mensen die gehoor gegeven hadden aan de uitnodiging was er sprake van een grote opkomst.

Multifunctioneel centrum Zuidermeer met kerk en dorpshuis.
Multifunctioneel centrum Zuidermeer met kerk en dorpshuis. (Foto Jan Smit)

Zuidermeer is een prachtig dorp met veel weilanden waar nog veel stolpen te vinden zijn. In deze tijd van het jaar is het als het vee buiten loopt een genoegen om er te zijn.
Na mijn openingswoord vertelde bestuurslid Hans van Kampen over de geschiedenis van Zuidermeer en over de nabije omgeving. Daarbij kwam ook de geschiedenis van de kerk in het dorp aan de orde.

Hans van Kampen tijdens zijn inleiding.
Hans van Kampen tijdens zijn inleiding. (Foto Ineke Koopman)

Hans heeft voor het nieuwe jaarboek een verhaal geschreven over de boerderij Ouder Hoeve aan de Koggeweg 5. Deze boerderij is al vanaf 1842 in eigendom bij de familie Steur. De geschiedenis van het gebouw gaat echter nog veel verder terug. Omdat de staat van onderhoud van de boerderij heel slecht was, is de familie tot de conclusie gekomen dat ingrijpende maatregelen nodig waren. De oude stolp is op het vierkant en het dak na geheel gesloopt en vervolgens herbouwd. Het werk dat nog niet helemaal af is, gebeurt zo veel mogelijk door de familie zelf met hulp van enkele vrienden. Waar nodig worden specifieke klussen uitbesteed aan bedrijven. Hans van Kampen is bij het project betrokken als adviseur, onder andere op het gebied van het kleurgebruik.

Van links naar rechts Richard Steur, Jan Smit en Tom Steur.
Van links naar rechts Richard Steur, Jan Smit en Tom Steur. (Foto Ineke Koopman)

De stolp wordt straks bewoond door twee gezinnen. Aan de ene kant van de boerderij wonen nu al vader Tom en zijn vrouw Annie Steur en aan de andere kant komen straks zoon Richard en zijn vrouw Linda Steur met hun kinderen te wonen. Zo'n ingrijpende operatie als deze lukt alleen maar als alle leden van beide gezinnen er volledig achter staan en hun steentje bijdragen.

Ouder Hoeve in Zuidermeer.
Ouder Hoeve in Zuidermeer. (Foto Jan Smit)

Van links naar rechts Jan Oud, Pieter van den Berge, Richard Steur en Joop van Diepen.Van links naar rechts Jan Oud, Pieter van den Berge, Joop van Diepen en Richard Steur. (Foto Jan Smit)

Voor ik de eerste twee jaarboeken aan Tom en Richard Steur uitreikte heb ik het volgende gezegd: “In mijn inleiding heb ik al aangegeven dat ik Zuidermeer een prachtig dorp vind. Niet alleen door het fraaie landschap, maar ook vanwege de vele stolpen die het dorp rijk is. We zien hier heel fraaie en goed onderhouden exemplaren, maar wie zijn ogen goed de kost geeft ziet ook dat niet iedereen in staat is deze beeldbepalende objecten goed te onderhouden. Stolpen hebben mensen nodig. Mensen die ze bewonen en ze onderhouden en als het nodig is ingrijpende maatregelen nemen om ze voor de toekomst te bewaren. Daarbij moeten we voor lief nemen dat er functieverandering plaatsvindt. Van oudsher was de stolp de plek waar mensen, vee en voer zich onder een dak bevonden. Nu huisvesten de stolpen andersoortige bedrijven of hebben ze uitsluitend een woonbestemming voor een of meerdere gezinnen. Het Westfries Genootschap is blij en dankbaar dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn tijd, geld en veel energie in het behoud van stolpen te steken. Met de ingrijpende verbouwing van de stolp Ouder Hoeve hebben jullie een prestatie van formaat geleverd.
Dat verdient een pluim. Daarom is het mij een genoegen om aan jullie beiden het eerste en het tweede exemplaar van het jaarboek 2016 uit te reiken”.

Gevelmakelaar met twee steuren als verwijzing naar de familienaam.
Gevelmakelaar met twee steuren
als verwijzing naar de familienaam.
(Foto Jan Smit)
Het vierkant en de kapconstructie zijn nog origineel.
Het vierkant en de kapconstructie
zijn nog origineel. (Foto Jan Smit)
 

Na de overhandiging van de eerste twee jaarboeken was het tijd om de leden van de redactie te bedanken en de uitgever voor hun inzet en betrokkenheid bij de totstandkoming van het jaarboek. Het 83e jaarboek is het eerste in een lange reeks met heel veel foto's in kleur. Wat in kleur kon is in kleur afgedrukt.
Na afloop mochten we nog een kijkje nemen in de stolp van de familie Steur. Het was een mooie afsluiting van een geslaagde ochtend.

Jan Smit

Het landschap achter de stolp.
Het landschap achter de stolp. (Foto Jan Smit)