Op zaterdag 9 april was het weer tijd voor de commissiemiddag. Het is een goede gewoonte dat vertegenwoordigers van het bestuur van het Westfries Genootschap, commissieleden en bestuursleden van de met het Westfries Genootschap samenwerkende stichtingen en vereniging elkaar ontmoeten. Dit keer kwamen we bij elkaar in de Schuilhoeve in Grootebroek, een gebouw dat eigendom is van de Stichting Hervormd Weeshuis.

De Schuilhoeve voorzijde.
De Schuilhoeve voorzijde. (Foto Jan Smit)

Het is belangrijk dat bestuurs- en commissieleden elkaar kennen en elkaar regelmatig ontmoeten en op de hoogte blijven van de zaken waar een ieder mee bezig is.
De belangrijkste bespreekpunten die door het bestuur van het Westfries Genootschap geagendeerd waren, zijn onderwerpen die voortkomen uit het Beleidsplan 2014-2018:
a. Hoe brengen we het Westfries Genootschap op een nieuwe manier onder de aandacht van een groot publiek?
b. Vergroting van het aantal bedrijfslidmaatschappen.
Met name bij het eerste punt stonden we uitgebreid stil.

De Schuilhoeve zijaanzicht.
De Schuilhoeve zijaanzicht. (Foto Jan Smit)

Het aanbod van informatie en producten is in onze tijd heel groot. We leven in een vluchtige tijd, waarin veel mensen steeds op zoek gaan naar wat nieuws en mensen minder dan vroeger bereid zijn om zich te binden en voor langere tijd vast te leggen. Het aangaan van lidmaatschappen en het afsluiten van abonnementen zijn niet meer vanzelfsprekend. Er is sprake van vluchtige contacten, we zitten in een belevingscultuur.

Een ontspannen moment tijdens de commissiemiddag...
Een ontspannen moment tijdens de commissiemiddag, van links naar rechts: Pieter van den Berge, Peter Koopman en Mieke Peetoom-Slooves. (Foto Frans Leek)

Een goede communicatie en een heldere boodschap zijn van levensbelang. Voor een goede communicatie volstaan voor onze vereniging de oude vertrouwde middelen als een jaarboek, een kwartaalblad en een nieuwsbrief niet meer. Deze zijn nog steeds van grote waarde, maar er is meer nodig. Het bestuur beseft zich dat terdege. Gelukkig gebeurt er best al het een en ander. We beschikken bijvoorbeeld over een prachtige website die we steeds meer willen gaan inzetten voor het verspreiden van kennis en informatie. Om meer en betere communicatie via e-mail mogelijk te maken hebben we onlangs een nieuw e-mailprogramma aangeschaft. Een paar jaar terug hebben wij het boek Geheimen van de Dijk gepresenteerd met daaraan gekoppeld geocaching. Met behulp van een mobiele telefoon of een speciaal apparaat met GPS faciliteiten kunnen de op diverse aan de Westfriese Omringdijk gelegen plaatsen verstopte schatkistjes worden opgezocht. Een aantrekkelijke activiteit voor jong en oud.

Gevelsteen van het oude weeshuis.
Gevelsteen van het oude weeshuis. (Foto Frans Leek)

De Commissie Geschiedschrijving is aan het onderzoeken of het uitgeven van een traditioneel boek nog wel het geëigende middel is om een groot publiek te bereiken. Er wordt naar andere publicatievormen gezocht waarbij beeld en geluid en onze website een rol moeten spelen. Ook overweegt het bestuur om in de toekomst bij evenementen middelen als Facebook en Twitter in te zetten.

Tegeltableau in de hal van de Schuilhoeve.
Tegeltableau in de hal van de Schuilhoeve. (Foto Jan Smit)

Op zaterdag 8 april 2017 zal in Hotel van der Valk in Hoorn de Westfrieslanddag worden georganiseerd. Het moet een gezellige, leerzame maar vooral actieve Westfriese markt worden. Op deze markt zullen het Westfries Genootschap, de commissies, de stichtingen en de vereniging zich op een vernieuwende wijze presenteren. Niet alleen door achter een kraampje te gaan staan, maar ook door bijvoorbeeld korte workshops te geven, of andere manieren waardoor het publiek actief kan kennisnemen van de diversiteit van het Westfries Genootschap. Het moet een aantrekkelijke dag worden voor het hele gezin, waar niet alleen het Westfries Genootschap en de commissies zich laten zien, maar ook ruimte is voor derden die een bijzondere of innovatieve kant van Westfriesland kunnen tonen. Doelstelling van deze dag is om zo veel mogelijk nieuwe leden te werven.

Een kijkje in de regentenkamer.
Een kijkje in de regentenkamer. (Foto Frans Leek)

Gedenksteen voor de in 2011 afgeronde restauratie.Gedenksteen voor de in 2011 afgeronde restauratie. (Foto Jan Smit)

Na de pauze vertelde ons bestuurslid Piet Zwaan, tevens bestuurslid van de Stichting Hervormd Weeshuis, over de geschiedenis van de Schuilhoeve. Al in 1575 werd er op deze plek een weeshuis gesticht waar ook enige andere ‘miserabele personen’ onderdak konden krijgen. Aangenomen wordt dat de Schuilhoeve gebouwd is op de fundamenten van een veertiende-eeuws klooster van de Franciscanessen. Het huidige gebouw met zijn strakke voorgevel en daarachter een grote stolpboerderij met een dubbel vierkant dateert waarschijnlijk uit het jaar 1758. Tegenwoordig wordt het voormalige weeshuis gehuurd door Stichting Parlan, een organisatie voor jeugdhulp die er ongeveer tien jongeren opvangt. Deze jongeren verblijven daar intern. Op het terrein is ook een nieuw gebouw gesticht als centrum voor dagopvang van jongeren. Na de toelichting van Piet Zwaan kregen we een rondleiding door de in 2011 fraai gerestaureerde gebouwen.
Met een hapje en een drankje sloten we deze geslaagde en gezellige commissiemiddag af.

Jan Smit

Poortje naast de Schuilhoeve.
Poortje naast de Schuilhoeve. (Foto Jan Smit)