Op 2 november 2016 stond er in het Noordhollands Dagblad een interview met Dieuwertje Duijn, werkzaam bij Archeologie West-Friesland, waarin zij aandacht vroeg voor het feit dat het aantal stolpboerderijen hard afneemt. Zij luidde de noodklok. Het provinciale landschap was zeventig jaar terug maar liefst tienduizend stolpboerderijen rijk, maar ondertussen is dit aantal gehalveerd. Jaarlijks verdwijnen er ongeveer dertig stolpboerderijen door sloop of brand.

Stolp Westeinde 5 Venhuizen.
Stolp Westeinde 5 Venhuizen. (Foto Jan Smit)

Erfgoedvereniging Bond Heemschut pakte de handschoen op en organiseerde op 27 maart 2017 een overleg in het Statenlogement, het oude stadhuis van Hoorn. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van diverse erfgoedorganisaties en van de gemeente Hoorn aanwezig. De aanwezigen voelden de urgentie van het probleem en dit leidde ertoe dat op het eerste overleg nieuwe besprekingen volgden.

Gedeputeerde Jack van der Hoek (links) en wethouder George Besseling.
Gedeputeerde Jack van der Hoek (links) en wethouder George Besseling. (Foto Jan Smit)

Bond Heemschut, Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap lanceerden samen met ondersteuning van onder andere Mooi Noord-Holland en Archeologie West-Friesland de bewustwordingscampagne Red de Stolp.
Deze campagne was erop gericht het grote publiek en de provinciale en gemeentelijke politici te wijzen op het unieke karakter van de stolp, ‘De Piramide van het Noorden’.
De campagne ging op 29 november officieel van start tijdens een bijeenkomst in de Prinsenzaal van het stadhuis van Alkmaar.
Een van de onderdelen van de campagne was de oproep aan het publiek om een petitie te tekenen die de provinciale en lokale politiek en bestuurders opriep tot het volgende:
- maatregelen te nemen om de stolpen beter te beschermen en te redden.
- budget beschikbaar te stellen om stolpeneigenaren in het behoud, restauratie en herbestemming van hun stolp te ondersteunen.
- er voor te zorgen dat de dominantie van de stolpen in het open Noord-Hollandse landschap planologisch gewaarborgd wordt.

Karel Loeff met Statenleden Tom Buijtendorp (links) en Nico Papineau Salm (rechts).
Karel Loeff met Statenleden Tom Buijtendorp (links) en Nico Papineau Salm (rechts). (Foto Jan Smit)

De campagne kreeg veel aandacht in de bladen van de organiserende erfgoedorganisaties, op hun websites en in hun digitale nieuwsbrieven. Ook de regionale dagbladen en weekbladen plaatsten vaak berichten over de campagne. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 29 november besteedde ook NH nieuws van de regionale televisiezender aandacht aan het onderwerp.
Andere onderdelen van de campagne waren een bijeenkomst met lokale historische verenigingen in het gemeentehuis van Middenbeemster, het aanschrijven van politici en makelaars, evenals een fotowedstrijd.

Prijswinnaars fotowedstrijd: Jan Zijp ( eerste) en Lenie van Balen (derde).Prijswinnaars fotowedstrijd: Jan Zijp ( eerste) en Lenie van Balen (derde). (Foto Jan Smit)

Op 28 juni organiseerde de provincie de Grote Stolpendag in de stolp Westeinde 5 te Venhuizen. Dit is het voormalige gemeentehuis. Tijdens die bijeenkomst presenteerde gedeputeerde Jack van der Hoek de stolpenhandreiking ‘Vierkant achter de Stolp 2.0’. Deze is bedoeld voor gemeentelijk stolpenbeleid en ontwikkeld door het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland in samenwerking met de Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder George Besseling van de gemeente Drechterland. Op het grondgebied van deze gemeente staan veel stolpen.
Aan het eind van de middag kreeg Karel Loeff, directeur van Bond Heemschut het woord.
Hij overhandigde de petitie met 2.272 handtekeningen aan de Statenleden Tom Buijtendorp en Nico Papineau Salm. Zij zegden toe de petitie ter kennis te brengen aan de andere leden van Provinciale Staten en serieus te bekijken in hoeverre hieraan gehoor gegeven kan worden.
Ten slotte volgde de prijsuitreiking van de fotowedstrijd. Winnaar was Jan Zijp met een foto van een stolp bij Grote Keeten. De tweede prijs was voor Sjaak van Etten. Hij fotografeerde een stolp in de Beemster. Lenie van Balen won met haar foto van een stolp en schapen in de buurt van de Westfriese Omringdijk bij Schellinkhout de derde prijs.
De campagne is nu officieel afgerond, maar de initiatiefnemers achter de campagne hebben afgesproken om ook in de toekomst samen de vinger aan de pols te houden. De inzet voor het behoud van de stolpen moet blijven!

Jan Smit

Muziekvereniging Venhuizen sluit met een serenade de Grote Stolpendag feestelijk af.
Muziekvereniging Venhuizen sluit met een serenade de Grote Stolpendag feestelijk af. (Foto Jan Smit)