Sluis, Nanne Pz. (1834-1925)
bron: zie Literatuur

Zaadteler, exporthandelaar en lid Tweede Kamer

Geboren te Andijk op 10 april 1834. Overleden te Enkhuizen op 21 juli 1925 op 91-jarige leeftijd. Zoon van Pieter Evertsz. Sluijs (zie: WBW) en van Aafje Groot. Huwde te Andijk in 1862 de 19-jarige Marijtje Schuurman. Het gezin Nanne Sluis-Schuurman kreeg veertien kinderen, waarvan er vier op jonge leeftijd overleden.
Op 17-jarige leeftijd raakte hij zijn arm kwijt, doordat toen hij een geweer probeerde af te schieten, de lading terugsprong. Hij kon daardoor niet langer meer op het land werken. Hij kreeg in de volksmond als bijnaam: Nanne Sluis "Ienarm".
Nanne Sluis moet naast een helder verstand ook een zeer groot doorzettingsvermogen hebben gehad en heeft na zijn ongeluk blijkbaar alles op alles gezet om zo veel mogelijk kennis te vergaren. Het inzicht rijpte dat er over de grenzen mogelijkheden tot afzet van groentezaden waren. Daardoor werd hij gestimuleerd om vreemde talen te leren. In 1858 is hij een paar maanden op een school in Düsseldorf geweest, vermoedelijk om de Duitse taal daar goed te leren. In 1862, hij was toen 28 jaar, nam hij het grootste deel van de exporthandel van zijn vader over onder handelsnaam P. Sluis en Zoon. Vader Pieter zette een deel van de binnenlandse handel zelf voort onder zijn eigen handelsnaam P. Sluis, tot zijn dood in 1868.
In 1865 maakte Nanne Sluis een reis naar Engeland en in 1865 een reis naar Rusland, waar reeds enkele contacten waren gelegd via wederverkopers-bloembollenexporteurs in Haarlem.
De Verenigde Staten bezocht hij in 1898. Al deze reizen werden gemaakt om contacten te leggen met de daar gevestigde zaadbedrijven.
In 1867 trouwt Nanne Groot Sz. met Antje Schuurman, een zus van Marijtje Schuurman, met wie Nanne Sluis in 1862 in het huwelijk was getreden. Ze waren neven, maar door hun huwelijk nu ook zwagers geworden. Ze besloten in 1867 samen te gaan onder de naam Firma Sluis & Groot. In 1876 trad ook een jongere broer van Nanne Groot, Simon Groot, toe tot de firma Sluis & Groot.
In 1872 verhuisde de firma Sluis & Groot van Andijk naar Enkhuizen. In 1876 volgde een tweede firma, eveneens afkomstig uit Andijk: "Gebroeders Sluis", gevormd door twee broers van Nanne Sluis Pz., nl. Jacob en Pieter. (In 1968 toen het predikaat "Koninklijke" aan Gebroeders Sluis werd verleend, ontstond de handelsnaam Royal Sluis.)

Politiek leven
Nanne Sluis behoorde aanvankelijk, net als zijn vader Pieter Sluijs en zijn broers Jacob en Pieter tot de sekte van de "Mazereeuwers" (zie WBW: Jan Mazereeuw, de profeet van Opperdoes). Later sloot hij zich aan bij de Gereformeerde Kerk. In 1876 was Nanne Sluis een van de oprichters en medebestuurslid van de "Vrije Protestante School".
De Anti Revolutionaire Partij (ARP) ontplooide sinds 1897 grote activiteit om voor hun kiesdistrict Enkhuizen een zetel in de Tweede Kamer te krijgen. De stad Enkhuizen was daarvóór sterk liberaal georiënteerd. In 1901 lukte het om met Nanne Sluis als lijsttrekker de aftredende liberaal A. Kool te verslaan. Dat was mede te danken aan de steun van het Hoofdbestuur der R.K. Centrale Kiesvereeniging district Enkhuizen. Diens voorzitter, de kandidaat H. Raat uit Medemblik, trok zijn kandidatuur in om zo te voorkomen dat door verdeeldheid van stemmen, de liberaal Kool zou worden gekozen. Zo werd Nanne Sluis in 1901 lid van de Tweede Kamer. Reeds eerder, in 1897 werd hij gekozen tot lid van Provinciale Staten in Noord-Holland. Hij bleef dat tot 1916.
Nanne Sluis was voorts 26 jaar lid van de gemeenteraad en medeoprichter en naamgever van het Enkhuizer dagblad "De Vrije Westfries", dat in 1898 als tegenhanger van de liberale "Enkhuizer Courant" werd opgericht.

In Memoriam
Bij zijn overlijden berichtte de krant onder meer: "De zaadhandel die hij op jeugdige leeftijd oprichtte, is tot een wereld firma uitgegroeid. Maar naast het drukke zakenleven vond de heer Sluis steeds lust en gelegenheid zijn krachten te geven aan allerlei Christelijke actie." De krant eindigt met: "Met weemoed zien wij dezen stoeren voortrekker heengaan."
In de dertiger jaren van de vorige eeuw koopt de gemeente, ten behoeve van nieuwbouw, een groot stuk grond van Sluis & Groot. Eén van de straten wordt genoemd: de Nanne Sluisstraat.

Literatuur:
Het Westfriese geslacht Sluis, gegevens werden verzameld door Simon J. Sluis en Tinij M.G. Smeehuijzen en Johannes M.N. Kwakkernaat. Tekstverwerking door Tinij Smeehuijzen en Isabella M. Bakker-Sluis. (Uitgeverij Pirola, Schoorl, 1994).
H. van Felius en H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919 (Hollandse Historische Reeks 21, Den Haag, 1994).

Bron: Het Westfriese geslacht Sluis. Zie Literatuur.

Gegevens aangeleverd door: Jaap Raat te Heiloo (2008).