Familiemens en... Bietendag-organisator

Geboren te Bovenkarspel op 15 oktober 1937. Overleden te Hoorn op 15 oktober 2012.
Piet was getrouwd met Tiny Dekker, in Berkhout had hij een tuindersbedrijf.
Bekend is Piet geworden door het organiseren van de zogenaamde “Bietendag”.
Eric Molenaar memoreert in dagblad voor West-Friesland van 17 oktober 2012: Bietendag-organisator Piet de Wit overleden.
In zijn woonplaats Berkhout is maandag Piet de Wit overleden. Hij was een belangrijke organisator van de Bietendag, die sinds 1982 plaatsvindt om het werk van zijn broer pater Dirk de Wit in Chili te steunen.
Padre Dirk begon zijn missiewerk in 1959. In 1981 ontstond het plan om een familiewerkdag voor Dirk zijn werk te organiseren. Een jaar later was de eerste Bietendag een feit: een dag bietenrooien bij de fa. D. de Wit & Zonen in Berkhout, het bedrijf dat Piet de Wit samen met drie broers had. Het aantal mensen dat hielp rooien ‘voor mensen die geen rooie cent hebben’ steeg gestaag. Piet de Wit en Koos Groot waren de drijvende krachten, tot Koos in 1987 overleed. Daarna nam diens vrouw Afra die rol over. Met haar broer Piet heeft zij de kar vele jaren getrokken tot de ‘nieuwe generatie’ het overnam. De laatste jaren hebben gemiddeld zo'n 120 mensen een bijdrage geleverd en was de opbrengst steeds zo'n 12.000 euro.
Piet de Wit overleed op de dag dat hij 75 werd, 15 oktober 2012.

De rouwadvertentie namens Bieten-dag comité Berkhout, begint met: “Piet de Wit, een prachtig man is overleden” en verder: “Door zijn positieve instelling, creatieve inzet en pioniersgeest heeft Piet er voor gezorgd dat de Bietendag nog steeds jaarlijks een succes is.
De aandacht voor zijn medemens stond voor Piet centraal.”

Bron: Eric Molenaar, Bietendag-organisator Piet de Wit overleden, in Dagblad voor West-Friesland, 17 oktober 2012.

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo (2012).