Eind april kwam het bericht dat de Hoornse Kermis met als afsluiting de Lappendag wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarmee kan de kermis ook in aanmerking komen voor plaatsing op een van de internationale Immaterieel Erfgoedlijsten van de UNESCO. De eerste Hoornse kermis vond al in 1446 plaats.

Schaalmodel Molen de Lastdrager.
Schaalmodel Molen de Lastdrager. (Foto Jan Smit)

Op zaterdag 10 mei was het Nationale Molendag. Diverse molens in Westfriesland waren op die dag te bezichtigen. Ik koos voor molen ‘De Lastdrager’ in Hoogwoud. Deze molen is eigendom van Stichting Westfriese Molens. In de molen werden de bezoekers ontvangen door Cees Bakker, die hier als vrijwillige molenaar de scepter zwaait. Hoewel de voormalige molen geen functie meer heeft en ook niet meer kan malen, was een bezoek aan de molen de moeite waard. De wieken draaiden en de molenaar vertelde het een en ander over de molen en de verzamelingen die in de molen stonden. In de molen stonden ook twee schaalmodellen van molens. Boven stond een door de molenaar gemaakt model van de wipmolen in Obdam en beneden stond een model van De Lastdrager, gemaakt door Louis Groen. Louis werkt als vrijwilliger op het secretariaat van het Westfries Genootschap. Ondanks het slechte weer genoot ik van het uitstapje naar de molen.

Rooms Katholieke Kerk Grootebroek.
Rooms Katholieke Kerk Grootebroek. (Foto Gerard van Sante)

Ook al lijkt het soms dat het Westfriese dialect buitenshuis nauwelijks meer gesproken wordt, toch is er nog steeds veel belangstelling voor. Zelf ben ik samen met mijn vrouw Marijke bezig met de voorbereidingen voor een Westfriese kerkdienst. In deze kerkdienst die op zondagochtend 29 juni om 9.30 uur in de Protestantse Kerk in Opperdoes wordt gehouden wordt uitsluitend het Westfriese dialect gebruikt. Het is al weer de vijfde keer dat we dit doen.

Tegeltableau in school Hoorn.
Tegeltableau in school Hoorn. (Foto Gerard van Sante)

Op Radio 5 Nostalgia, in het kader van het programma Plein 5 van de NCRV, wordt een wedstrijd georganiseerd met als thema ‘Zing zoals je gebekt bent’. Daarbij gaat het om in het dialect gezongen teksten. Twee groepen uit onze streek doen mee aan de finale op 29 mei. Oôs Joôs met ‘Prut an me Leerze’ en Skotwal met ‘Treine’. Wilfred Klaver haalde met ‘Spoit, niks gien Spoit’ de finale helaas niet. Op zondagmiddag 5 oktober organiseert Stichting Creatief Westfries in Obdam ‘Een mooie Middeg Meziek’. Dan zal Skotwal ook van de partij zijn.

Oosterleek.
Oosterleek. (Foto Marijke Smit)

Op 13 mei had ik een gesprek met Gerard van Sante en zijn vrouw. Zij verzamelen gegevens over de Zaanse katholieke architect S.B. van Sante (1876-1936). De architect Van Sante is een broer van pastoor Van Sante die in Onderdijk werkzaam geweest is. In Westfriesland zijn de nodige bouwwerken van deze architect te bewonderen, onder andere in Hoorn en Grootebroek. Mochten er onder u mensen zijn die iets meer weten over werken van deze architect, dan zou het leuk zijn als zij dat via het secretariaat van het Westfries Genootschap doorgeven aan de heer Gerard van Sante.

Erediploma mejuffrouw P. Leeuwrik.
Erediploma mejuffrouw P. Leeuwrik. (Foto Marijke Smit)

Op 17 mei stond de voorjaarstreekmiddag in het teken van Ruilverkaveling De Gouw. Ik was blij met de goede opkomst. Een verslag van deze middag vindt u op de website van het Westfries Genootschap.

Stolpboerderij als kantkloskunstwerk.
Stolpboerderij als kantkloskunstwerk. (Foto Marijke Smit)

Op 18 mei bezocht ik de tentoonstelling ‘Een kanten Eeuw’ ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Kantklosschool Ieder voor Allen Wijdenes. Het is de enige door het rijk erkende kantklosschool in Nederland. De tentoonstelling werd gehouden in het kerkje van Oosterleek. Er was veel te zien, werk uit de begintijd van de school, maar ook recent werk. Vroeger werd er met wit linnengaren geklost, tegenwoordig klost men ook in kleur en met allerlei soorten garen. Een bekende lerares kantklossen was Nel Leeuwrik die van 1926 tot 1976 les gaf. In 1976 werd zij benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap. De school heeft moeilijke tijden gekend, maar gelukkig is er nu weer volop belangstelling voor het kantklossen. De school heeft momenteel 95 leerlingen.

Tijdens de Westfriezendag op 6 september 2014 wordt bij een van de excursies door twee dames van de school een demonstratie gegeven en iets verteld over de school en de techniek van het kantklossen.

Jan Smit