In de eerste afleveringen van deze weblezing wordt een beeld geschetst van hoe het bijzondere geulen- en krekenlandschap van Westfriesland is ontstaan en hoe het er tijdens de Bronstijdbewoning (ca. 2000-800 v Chr.) uitzag. In de latere afleveringen wordt ingegaan op de Bronstijdbewoning zelf. Uit deze weblezing blijkt dat Westfriesland-Oost nu één van de belangrijkste archeologische onderzoeksgebieden in NW-Europa is.