In deze aflevering wordt uitgelegd waaruit de ondergrond van Westfriesland is gevormd. Wat zeegeulen zijn, hoe diep en groot ze waren en hoe ze hier gestroomd hebben. En wat het verschil is tussen een geul en een kreek? Uitgebreid wordt ingegaan op de voormalige krekenstelsels.