Op de grens van Late Steentijd en Vroege Bronstijd zijn er geraamten gevonden. Deze personen leefden in het midden van Westfriesland dicht tegen de grote (rest) geulen aan. Het aangetroffen geraamte van het ‘Woifie van Sijbekarspel’ bevat mogelijk sporen van een misdrijf.