In deze afleveringen staat de omgeving centraal waar de Bronstijdbewoners van leefden. Hoe zagen hun boerderijen eruit en waar maakten ze die van? Woonden ze alleen op de geul- of kreekruggen of ook in de lagere delen? Nieuwe inzichten geven mogelijk daar antwoord op.