Het begraven van overleden bewoners gebeurde voornamelijk in grafheuvels. Soms werden meer personen in een graf begraven. Rond de Tweede Wereldoorlog werden de eerste vondsten gedaan van grafheuvels. De Eendenkooi is ook het eerste Archeologisch Rijksmonument in Westfriesland waarin grafheuvels te vinden zijn. Er is zelfs een grafheuvel als Rijksmonument in een woonwijk bewaard gebleven. Waar dat is kan je in deze aflevering te weten komen.