Meren in het Geestmerambacht, kraamkamer van de techniek van het droogmaken en het functioneel inrichten van polders voor riet, veeteelt en gewassen voor industriemolens. Toename van molens in de dorpen voor het verlagen waterpeil. Doel: een hogere productie in de veeteelt en tuinbouw. Keerzijde: wateroverlast door gebrek aan samenwerking. Keizer Karel V verplicht een molensysteem waarin de afwatering wordt verbeterd en waarmee het overtollige water wordt opgemalen naar de zee, een voorbeeld de Mollenacte voor de Vier Noorderkoggen.