Het droogmaken van de diepe, woeste Wogmeer in de heerlijkheid Obdam en Hensbroek, na een halve eeuw vertraging vooral door de Tachtigjarige Oorlog. Inzicht in de voorbereiding en uitvoering, met name in het werk van de Alkmaarse landmeter Gerrit Langedijk. Hij paste getrapte bemaling toe (uitvinding Simon Stevin)