Enkhuizen heeft vele bouwperioden doorlopen en meerdere vestingwerken laten aanleggen. De stad had via de scheepvaart veel internationale handel. Het sloot zich in 1572 als eerste Hollandse stad aan bij ‘de Opstand’ van de Oranjegezinden. Enkhuizen ontwikkelde zich tot het centrum van de haringvisserij. Halverwege de zeventiende eeuw was Enkhuizen zowel qua oppervlakte als inwonertal uitgegroeid tot de grootste van alle vestingsteden ten noorden van het IJ.