In de tweede aflevering wordt - uit agrarisch oogpunt - beargumenteerd dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk was om het eeuwenoude landschap om te vormen tot een modern cultuurlandschap, waarin het goed boeren is.