De besluitvormingsprocedure om een ruilverkaveling al dan niet uit te voeren wordt in de derde aflevering besproken.