In de vierde aflevering wordt aandacht besteed aan de cultuurtechnische werkzaamheden die nodig zijn om het beoogde doel van de ruilverkavelingen tot stand te brengen.