Het aantal treinforensen tussen Westfriesland en Amsterdam of andere steden in het zuiden nam snel toe. Het spoorwegennet werd hiervoor aangepast of vernieuwd. Het forensenverkeer per auto kwam moeilijk op gang. Door de vroegere geïsoleerde positie van Westfriesland liep de ontwikkeling van een goed wegennet boven het Noordzeekanaal op achter. De bestaande wegen konden na 1970 het groeiende autoverkeer vanuit Westfriesland zuidwaarts en omgekeerd niet aan. Goede zijverbindingen Oost-West kwamen enkele decennia later.