Klompen door de ruiten

Leden van de voetbalclub Sparta, die later werd omgedoopt tot Schagen.Links: Leden van de voetbalclub Sparta, die later werd omgedoopt tot Schagen. Ze poseren in 1926 na een 3-0 overwinning op het eerste elftal van voetbalclub Bergen. De man in het pak links is Piet Posker, die als grensrechter de wedstrijd begeleidde. (N. Dekker-Loer, Schagen)

Rechts: Omstreeks 1925 werd in Medemblik de rooms-katholieke voetbalvereniging VVM opgericht. De club speelde eerst aan de Westersingel en later aan de Groene Singel tegenover Café Brakeboer. VVM was geen lang leven beschoren. Een paar jaar later werd DVO opgericht. Deze club ging uiteindelijk samen met MFC. (OVM)

De leden van Sport kwamen over het algemeen uit de betere kringen. Natuurlijk waren de Hoornse straatjongens aandachtig toeschouwer bij de wedstrijden en al gauw werd in de straten van Hoorn gevoetbald; niet met een mooie, ronde opblaasbare bal, maar met in elkaar gedraaide lappen of stukken papier. En op klompen.

Vaantje uitgereikt aan voetbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk) uit Benningbroek.Vaantje uitgereikt aan voetbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk) uit Benningbroek, ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan in 1949. (P. Sasburg, Midwoud)

“De klompen vlogen dikwijls door de ruiten en dan werd de hele bende door de politie uiteen geslagen,” aldus Chris Holman, een van de oprichters van het latere Hollandia, een andere voetbalvereniging uit Hoorn. “Maar wij hielden stand en kwamen telkens weer terug. Toch kon dat zo niet doorgaan, ook al omdat alle jongens hun ouders vaak veel verdriet deden door de telkens weerkerende gebroken klompen.”
Er werden in Hoorn verschillende clubjes opgericht, maar de meeste waren kwajongenswerk en verdwenen snel. Dat Hollandia van de grond kwam, was grotendeels de verdienste van juffrouw Kee Groot. Zij liet de bende van een stuk of zestien jongens bij haar op de fabriek aan de Gravenstraat komen. Tijdens een tweede vergadering werd Volharding opgericht. Heel sociaal organiseerde buurvereniging Sport een benefietwedstrijd (natuurlijk tegen Alcmaria) en een feestavond om aan de benodigde materialen voor de nieuwe club te komen. De actie slaagde glansrijk. Alle leden van Volharding kregen voetbalschoenen en een tenue en de nieuwe club mocht op vrije dagen gebruik maken van het Sport-veld. Later werd Sport overvleugeld door Volharding.

Pastoor als initiatiefnemer

De voetbalsport heeft zich ook in West-Friesland sterk uitgebreid. Tot voor de Eerste Wereldoorlog concentreerden de clubs zich voornamelijk in de steden. Daar waren de meeste mensen en de beste verbindingen. Eind jaren '20, begin jaren '30 groeide het aantal clubs enorm, vooral in de plattelands dorpen.

Opening van het sportpark Hollandia aan de Geldelozeweg in Hoorn in 1922.Opening van het sportpark Hollandia aan de Geldelozeweg in Hoorn in 1922. De basis voor de voetbalvereniging Hollandia werd in 1898 gelegd door mevrouw Kee Groot. Uit haar contact met de Hoornse cricketclub HSV Sport ontstond voorloper HVVVolharding. (AWG)