Tot 1932 was de ansjovisvangst voor Medemblik een belangrijke bron van inkomsten.Tot 1932 was de ansjovisvangst voor Medemblik een belangrijke bron van inkomsten. Met de afsluiting van de Zuiderzee door de aanleg van de Afsluitdijk verdween de ansjovis uit het IJsselmeer. Op deze foto van rond 1925 zijn Medemblikkers bezig met het ‘plukken’ van ansjovis. (ZZM)

Zijn verzameling bestond uit onder meer schelpen, gesteenten en geprepareerde flora en fauna.
Lucas Jansz Waghenaer werd beroemd om zijn twee wereldzee-atlassen. Dirck Gerritsz Pomp, die in 1555 vanuit Enkhuizen op 11-jarige leeftijd naar Portugal vertrok, was de eerste Nederlander die China en Japan bezocht, op handelstochten met Portugezen. In het Indische Goa ontmoette hij zijn beroemde stadgenoot Jan Huygen van Linschoten. Van een latere generatie was kunstschilder Paulus Potter, in 1625 in Enkhuizen geboren.
Maar het bloeiende Enkhuizen werd ook getroffen door rampspoed. In 1635 gingen 65 haringbuizen verloren na een overval van Duinkerker kapers. Willem Codde van der Burch uit Enkhuizen kwam met twintig schepen te hulp en bond de strijd aan met de Duinkerker vloot. Uiteindelijk ontkwamen de kapers zonder noemenswaardige verliezen. Het Enkhuizer volk was zo woedend op Van der Burch dat hij niet meer terug durfde te keren naar zijn woonplaats. Plunderaars stortten zich op zijn woning.
De Oude Haven van Enkhuizen rond 1900 vanaf de Wilhelminabrug.De Oude Haven van Enkhuizen rond 1900 vanaf de Wilhelminabrug. Op de voorgrond zijn enige vissers in veldschuiten te zien. (ZZM)

Messenmakerij

Schagen had zijn welvaart vooral te danken aan inpolderingen van land in de omgeving. Schagens functie als centrale marktplaats leidde tot de groei en bloei van de stad. Alle grote wegen in de stad leidden naar de marktplaats. Aansluiting op de handelswegen was voor Schagen van groot belang. De stad had geen haven en was dus niet gericht op scheepvaart en visserij. De groei verliep veel geleidelijker dan bij de andere Westfriese steden. Als marktplaats kon het zich pas zichtbaar ontwikkelen toen er voldoende achterland ontstond. Met de inpoldering van de Zijpe in 1597 en kort daarna de Wieringerwaard werd Schagen meer en meer het centrum en marktplaats voor de agrarische bevolking in het nieuwe gebied.

Voordat men een aanvang had gemaakt met de Zuiderzeewerken, bevonden zich in de haven van Medemblik twee steigers.Voordat men een aanvang had gemaakt met de Zuiderzeewerken, bevonden zich in de haven van Medemblik twee steigers. Nadat ze kapot waren gevaren zijn ze nooit meer hersteld. Op deze foto uit 1910 staan postbode Spijker, barbier Gerard Schaap en een aantal kaaiwerkers op een van de steigers. (J. Struik, Medemblik)