In 1494 kreeg Enkhuizen het recht om een vrije weekmarkt te houden.In 1494 kreeg Enkhuizen het recht om een vrije weekmarkt te houden. Cornelis Springer schilderde in de 19de eeuw de Waag en Kaasmarkt in Enkhuizen. (ZZM)