Door de ligging aan een handelsweg over het water, het Almere, had Medemblik al rond 725 na Chr. handelscontacten met Engeland en Scandinavië. De nederzetting lag op een plek waar het water eeuwenlang grond had opgestuwd en afgezet. Overstromingen hadden geen vat op het bewoonde gebied.

Op 29 juli 1614 bezocht Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje en stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.Op 29 juli 1614 bezocht Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje en stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, samen met zijn broer Frederik Hendrik Enkhuizen. De vlag van de stadhouder wappert aan de mast van het schip op de voorgrond. De rookpluimen zijn de saluutschoten ter ere van het hoge bezoek. Enkhuizen was een oranjegezinde stad: als eerste stad in West-Friesland en het Noorderkwartier koos het in 1572, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de zijde van Willem de Zwijger tegen de Spanjaarden. (ZZM)

Hoorn ontstond kort na 1300 op een kruispunt van land- en waterwegen, een strategische plek. Meer dan een verzameling boerderijen langs de zeedijk, het latere Grote Oost en het West, was het nog niet. In de loop der tijd vestigden zich er ook vissers. De zee in het oosten en de weilanden in het westen waren belangrijk voor Hoorn: de zee als een veelbevaren route en levensbron voor de visserij, de weilanden als plek waar handelaren magere ossen uit Denemarken vetmestten voor de verkoop op de Hoornse markt. Schagen lag niet aan doorgaande water- of landwegen. De nederzetting was ontstaan op een hoger gelegen stuk land waar twee veenriviertjes dicht bij elkaar kwamen. Door het rijzen van de zeespiegel en het verdwijnen van de veenlaag wierpen de bewoners huisterpen op en legden ringdijkjes aan. Boeren verbouwden er graan en ploegden het land om met behulp van ossen.
De Torenstraat in Enkhuizen was in de Middeleeuwen een kleine gracht.De Torenstraat in Enkhuizen was in de Middeleeuwen een kleine gracht. In 1607 werd die gedempt. Het straatje loopt vanaf de Melkmarkt tot aan het Zuiderkerkplein. Op de achtergrond de Zuiderkerk. (ZZM)

Boerendorp Gommerkerspel

In 1355 werden Enkhuizen en het westelijker gelegen boerendorp Gommerkerspel samengevoegd tot één Enkhuizen. Deze plaats kreeg een jaar later, in 1356, stadsrechten. De toenmalige graaf van Holland, Willem V; verleende de stadsrechten. De inwoners moesten daar flink voor betalen en kregen daarvoor een eigen stadsbestuur en een eigen stedelijk recht, waardoor diverse belastingen mochten worden geheven. Voor de landsheer kon het aantrekkelijk zijn stadsrechten te verlenen. Economische groei van de stad kwam ook ten goede aan de wijdere omgeving, het land van de landsheer.
Het landverkeer in Enkhuizen kwam over de zeedijk uit het zuiden de stad binnen.