Sinds het einde van de 14de eeuw stond aan de Rode Steen te Hoorn een stenen huis.Sinds het einde van de 14de eeuw stond aan de Rode Steen te Hoorn een stenen huis, dat in de loop der tijd vergroot en verfraaid werd. De meeste huizen waren indertijd van hout. In het stenen huis woonde de proost van West-Friesland, die over het godsdienstig leven in zijn gebied waakte. De Proostensteeg, die er langs loopt, herinnert daar nog aan. In de 17de eeuw werd het gebouw het onderkomen van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier. Van 1817 tot 1877 was de arrondissementsrechtbank van Hoorn er gevestigd, vanaf 1880 het Westfries Museum. (AWG)