In de steden waren veel bakkers werkzaam.In de steden waren veel bakkers werkzaam. In Hoorn was een bakkersgilde gevestigd. Dit zilveren begrafenisschild uit 1738 werd gebruikt bij het ten grave dragen van een collega. (WFM)

Voor de huizenbouw waren timmerlieden, metselaars en rietdekkers nodig. Zeer bekende timmerlieden en houtbewerkers rond 1600 waren in en rond Schagen Tate en Huibert Philips. Met hun eigen houtmolen zaagden zij boomstammen tot planken, de dunste planken in de omgeving. De twee broers staan te boek als de uitvinders van de ‘messing-en-groefverbinding’. Dit was een verbindingsconstructie voor plankenvloeren en -wanden.
De bakker en de bierbrouwer waren vooral voor het eten en drinken van de stadsbewoners belangrijk. Er waren verschillende soorten bakkers in de stad zoals de wittebroodbakker, de roggebroodbakker en de koekbakker. Voor alle steden was het voortdurende tekort aan goed drinkwater een groot probleem. Water moest uit de grachten en sloten worden gehaald, maar die werden meestal ook als riool gebruikt.
Hoorn werd gesticht langs het riviertje de Gouw.Hoorn werd gesticht langs het riviertje de Gouw, die in de hoek (‘horn’) van de kustlijn uitmondde in de Zuiderzee. Dit was een beschutte plek voor de schepen. In 1356 kreeg de nederzetting stadsrechten. In de 16de eeuw maakte jacob van Deventer in opdracht van de Spaanse overheersers kaarten van alle belangrijke steden van Nederland. Op deze kaart Hoorn rond 1550. (WFM)

In plaats van water dronk de bevolking daarom bier, met een laag percentage alcohol. Het meeste bier werd uit Duitsland geïmporteerd, maar iedere stad had zelf ook wel één of twee brouwerijen. Alkmaar zelfs tien. Het pand Houttil 1, waar tot 1750 bier werd gebrouwen, staat er nog steeds.
Er waren nog meer beroepen die specifiek bij het leven in de stad hoorden. Zo werden belangrijke berichten mondeling aan de bevolking meegedeeld door de stadsomroepers. Wanneer het donker werd, zorgden lantaarnopstekers voor verlichting in de stad. 's Nachts deden de kleppermannen of nachtwachten hun ronde door de stad.

Op de lijnbaan of touwslagerij werd touw gemaakt. Jacob Breet had aan het Noord te Schagen zijn touwslagerij.Op de lijnbaan of touwslagerij werd touw gemaakt. Jacob Breet had aan het Noord te Schagen zijn touwslagerij. Op deze foto uit ongeveer 1895 staat hij in het midden. Aan beide einden staan zijn knechten, T. Scharlewi en J. de Jong. (N. Dekker-Loer)