Drie jaar later werden de dijken moedwillig verwoest. De Spanjaarden belegerden Alkmaar en ter verdediging zetten de Watergeuzen de hele omgeving van de stad onder water. Pas na de vierde poging, in 1597, werd de Zijpe definitief bedwongen. In 1612 volgde de Wieringerwaard.

Gezicht op de polder Hensbroek in 1925. De molen die sinds 1879 ontdaan was van zijn wieken, verbrandde op 9 februari 1927.Gezicht op de polder Hensbroek in 1925. De molen die sinds 1879 ontdaan was van zijn wieken, verbrandde op 9 februari 1927. Met ingang van 1 januari 1976 ging de polder Hensbroek tezamen met de polders Obdam, Ursem en Wogmeer op in het gefuseerde Waterschap West-Friesland te Hoorn. (SOH)

Halve storm

Alle technische verbeteringen die sinds 1500 werden aangebracht, hebben niet kunnen voorkomen dat het aantal verwoestende stormvloeden in de zestiende en zeventiende eeuw mogelijk nog groter was dan in de voorgaande eeuwen. Rampzalig was de stormvloed van 1675, die ook weer vanaf 1 november huishield. West-Friesland beleefde toen zijn grootste watersnood. De Zuiderzeedijk begaf het benoorden Oudendijk. Het water kolkte met grote kracht in de aangrenzende diepe polder Beschoot en schuurde daar een diep wiel uit. Terstond werd de dichting ter hand genomen en tegen 15 november begon men al ‘mooi aan te haayen’, toen een nieuwe noordwester de pas aangelegde palen wegsloeg en het water nog eens twee tot drie duim hoger opjoeg dan tijdens de eerste storm. Op 17 november lagen Opmeer, Hoogwoud en Aartswoud onder water. Opnieuw werd het gat gedicht door de provisorische aanleg van twee rijen palen op een onderlinge afstand van vijf meter. Daartussen werd hooi, stro en ‘ander ruigte’ gestopt. Toen evenwel de storm op 4 en 5 december aanwakkerde, ging het met veel moeite ondernomen werk opnieuw verloren. Twee enorme gaten werden geslagen, een van 23 en een van 54 meter breed. Het binnenstromende water liep dertig à veertig centimeter hoger op dan tevoren. Op de landerijen stond zo'n anderhalve meter water.
Op deze foto zijn zowel de oude als de nieuwe Huigendijk te zien. De molens staan aan de kant van de Schermer op de oude Huigendijk.Op deze foto zijn zowel de oude als de nieuwe Huigendijk te zien. De molens staan aan de kant van de Schermer op de oude Huigendijk. Aan de overzijde is de nieuwe dijk te zien, die de ringdijk vormt van de Heerhugowaard. (C. Modder, Aartswoud)

Doordat de storm op 6 december weer kwam opzetten, sloeg het water zowel door de Zwaagdijk als door de Oudijk bij Westwoud. Met wier en ander materiaal kreeg de bevolking deze gaten dicht, zodat nog enige dorpen droog bleven. Maar het lage land bij Zwaagdijk stond helemaal blank. Ook de Wogmeer liep onder en nog was het geweld niet ten einde. Op 19 december sloeg een sterke wind opnieuw door de Zwaagdijk. Naast het juist gedichte gat ontstonden vier nieuwe gaten. In totaal stonden toen 25.350 hectare in West-Friesland onder water, meer dan de helft van het hele land.