Alkmaar volgde in 1881 met een bad in het Noordhollands kanaal. Ook in kleinere plaatsen werden zwembaden ingericht in open water: De Wiel in Schagen, De Rijd in Nieuwe Niedorp en 't Waardje in Oudkarspel. 't Skarpet in Oude Niedorp kreeg omstreeks 1936 zijn huidige vorm in het kader van de crisiswerkverschaffing.
Als het lang genoeg gevroren heeft, zoekt West-Friesland zijn vertier op het ijs.Als het lang genoeg gevroren heeft, zoekt West-Friesland zijn vertier op het ijs. Niet alleen op schaatsen kan je lange tochten maken; ook met de prikslee. In 1940 maakten Jan Leegwater en Dirk Stapel (rechts vooraan) een tocht van Hensbroek naar Hoorn en Edam en weer terug. Op de brug over de sloot langs het vroegere kerkepad stonden de dorpelingen om hen te verwelkomen. (HVOV)

Onder Ons in Waarland kwam in 1947 voort uit dorpse saamhorigheid, waarbij men goed gebruik maakte van ruilverkavelingswerkzaamheden. Zwemmen als publiek vermaak het hele jaar door werd mogelijk na de Tweede Wereldoorlog, toen er overdekte baden kwamen.
Hoewel 1905 geen strenge winter was, vierde men in Enkhuizen in december toch een ijsfeest.Hoewel 1905 geen strenge winter was, vierde men in Enkhuizen in december toch een ijsfeest. De grote tentoonstelling van ijs- en wintersport vond plaats ter ere van het tienjarig bestaan van de IJsbond Hollands Noorderkwartier, waarbij in 1905 ruim tachtig plaatselijke ijsclubs waren aangesloten. (ZZM)

Harddraverij op het ijs

Waar in de zomer werd gezwommen, daar werd veelal geschaatst in de winter.

Wie onzer heeft ooit zo'n winter beleefd?
Nooit zag dit saisoen ons zoo vroolijk en blij
Maar nu eens de ijsvreugd zijn aanzien hier heeft
Nu juichen wij ook in het wintergetij.

Met dit couplet eindigde Dirk Ossekooper op 12 maart 1838 een voordracht voor het Nutsdepartement Andijk-Wervershoof. Hij had het gedicht over ijsvermaak, bestaande uit vijftig vierregelige coupletten, zelf gemaakt naar aanleiding van een hardrijdwedstrijd op de schaats eerder in dat jaar. Met de strenge winters van toen organiseerde men harddraverijen op het ijs en ook werden er kermissen op het ijs gehouden. De kermissen die IJs- en Volksvermaak te Nieuwe Niedorp hield op het ijs van De Rijd in de winters van 1892-1893, 1916-1917 en 1928-1929 trokken enorm veel publiek.
Al veel eerder echter waren er lange ijstochten. Geschiedschrijver Velius geeft in zijn Kroniek van Hoorn (1630) aan dat in het begin van februari 1435 zijn stadgenoot Pieter Haring met twaalf ossen over het ijs trok van Stavoren naar Enkhuizen, omdat hij een weddenschap had verloren.

Februari 1917 was zo'n koude maand, dat de Niedorper ijsclub ‘IJs- en Volksvermaak’ een kermis op De Rijd kon organiseren.Februari 1917 was zo'n koude maand, dat de Niedorper ijsclub ‘IJs- en Volksvermaak’ een kermis op De Rijd kon organiseren. De attracties stonden gewoon op het ijs en trokken duizenden belangstellenden. (A. Wit, Nieuwe Niedorp)