Tot ver in de 20ste eeuw ging veel goederenverkeer in West-Friesland per boot.Tot ver in de 20ste eeuw ging veel goederenverkeer in West-Friesland per boot. Boeren in Het Grootslag en Geestmerambacht waren op hun schuiten aangewezen om hun land te bereiken. Ook al hun werktuigen moesten over water worden vervoerd. Na de ruilverkavelingen is dat allemaal drastisch veranderd. (ZZM)