Engelse dieven in de nacht

Op 4 oktober braken de Engelsen en Russen opnieuw uit. Een deel van de Engelse troepen trok op via het strand. De rest ging in de richting van Alkmaar. Schoorldam en Koedijk werden ingenomen, daarna rukten ze in de richting van Egmond op. Uiteindelijk viel Egmond in Engelse handen. Inmiddels waren de strandlopers bij Bakkum aangekomen. Brune dirigeerde de divisie van Daendels nu in zuidelijke richting om Amsterdam te verdedigen. De Fransen trokken zich terug ter hoogte van Heemskerk.
De Westfriese steden werden aldus prijsgegeven.

De Zomerdijk in Wognum was in de oorlog een verzetshaard.De Zomerdijk in Wognum was in de oorlog een verzetshaard. Daar was het afwerpterrein Mandrill van Jan Schipper, waar vanaf september 1944 vanuit de lucht wapens en sabotagemateriaal werden gedropt. Na de bevrijding werden de parachutes over de boerderijen en bomen uitgespreid. 's Nachts werden ze door schijnwerpers belicht. Op de foto Jan Schipper en zijn vrouw. (AWG)

Op 6 oktober kwam het tot een grote veldslag bij Castricum. Aanvankelijk boekten de Engelsen en Russen successen, maar aan het einde van de dag was de zege voor de Bataven en de Fransen. De volgende dag nam het Engelse opperbevel het besluit zich terug te trekken. Er werden onderhandelingen gestart, resulterend in een algehele capitulatie van de Engelsen en de Russen.
De gevolgen van de veldtocht waren aanzienlijk. Dorpen die in de vuurlinie hadden gelegen, zoals Bergen en Schoorl, waren helemaal verwoest. In de steden en op het platteland had men veel overlast gehad van ingekwartierde soldaten. Van beide zijden begingen soldaten wandaden. De troepen plunderden en vielen vrouwen lastig. Op sommige plaatsen werden binnendijken doorgestoken, zodat wegen onbegaanbaar waren en de oogst letterlijk in het water viel. De terugtrekkende troepen hadden bovendien veel vee meegenomen. Een inwoonster van Nieuwe Niedorp klaagde in een brief aan familie over de ingekwartierde Engelsen. Ze waren er als dieven in de nacht vandoor gegaan zonder de toegezegde vergoeding te betalen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten tientallen geallieerde vliegtuigen neer in West-Friesland.Tijdens de Tweede Wereldoorlog stortten tientallen geallieerde vliegtuigen neer in West-Friesland. Hier Opperdoes waar een Engelse bommenwerper neerkwam op het erf van boer Klaver. (AWG)

Na het vertrek van de Fransen werden in 1815 de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden samengevoegd tot een Verenigd Koninkrijk, als buffer ten noorden van Frankrijk. Koning Willem I wilde het koninkrijk snel economisch sterk te maken. Het Franstalige katholieke zuiden voelde zich echter tekortgedaan ten opzichte van het noorden. In de zomer van 1830 ontstond in Brussel een revolutie. Begin 1831 verklaarden de Belgen zich onafhankelijk. Koning Willem I verzette zich tegen de afscheiding en besloot tot een veldtocht. Zo'n 36.000 man rukten op. Na tien dagen moest Willem I een wapenstilstand sluiten.

In de boerderij van Paul den Hartigh in Heerhugowaard aan de Middenweg, pal naast de Hervormde Kerk.In de boerderij van Paul den Hartigh in Heerhugowaard aan de Middenweg, pal naast de Hervormde Kerk, stond een illegale drukkerij van Trouw. Dit verzetsblad is daar gedrukt van november 1944 tot kort voor de bevrijding. Op de foto pakt Trouwmedewerker Jaap Glas papier aan van koerierster Truus Zandbergen. Radio, type- en stencilmachine waren verstopt in een hol in de hooiberg. (C. Gootjes, Heerhugowaard)