Redactie en samenstelling: Ed Dekker, Herman Lambooij, Herman Lansdaal, Jaap Raat, Ruud Roodhorst en Peter Sasburg.
Tekst: Diederik Aten en Herman Lambooij.
Met dank aan: Streekvervoersbedrijf NZH.

Op 25 augustus 1772 stapte een aantal leden van het bestuur van de polder Wieringerwaard in een schuitje en voeren de Zuiderzee op. Doel van hun tocht was te bekijken hoe het met de kwaliteit van de slikgronden aan de oostzijde van de polder was gesteld. Men dacht er in de Wieringerwaard namelijk over om die gronden in te polderen. Het duurde niet lang of het bootje schuurde tegen iets aan. Door het zeewater heen ontwaarden de leden van het polderbestuur op een diepte van ongeveer dertig centimeter restanten van een stenen muur, compleet met voegwerk.

De vondst trok de aandacht van ene Rutgerus Paludanus (1736-1788), de geleerde zoon van een predikant in de Zijpe die eigenlijk gewoon Rutger van den Broek heette. Hij onderwierp de stenen aan een scheikundig onderzoek en combineerde zijn bevindingen met andere vreemde ontdekkingen van steenresten in en buiten West-Friesland. Paludanus concludeerde dat er in een ver verleden een grote muur langs de noordzijde van West-Friesland moest hebben gestaan in de richting van Medemblik.

Een weg in de Zuiderzee

In 1774, twee jaar na de ontdekking van de muurrestanten, ging Paludanus zelf ter plaatse poolshoogte nemen, nadat hij hoorde over de ontdekking van een kerkhof nog verder in zee. Onder vissers ging het verhaal dat het hier de begraafplaats van de verdronken stad Grebbe betrof. Deze stad werd volgens een legende bewoond door reuzen. In gezelschap van onder andere Cornelis Hoefman, lector in de ontleed-, vroed- en heelkunde te Alkmaar, vond Paludanus het kerkhof terug. De blootgelegde skeletten bleken echter van normale grootte.

De paardentram in de P.J. Jongstraat te Lutjebroek anno 1916.De paardentram in de P.J. Jongstraat te Lutjebroek anno 1916. De lijn Enkhuizen-Bovenkarspel-Grootebroek-Lutjebroek-Bovenkarspel werd geopend in 1888. Bij de remise te Grootebroek werden de paarden gewisseld. (AWG)