Aanvullingen en correcties

Noot van de redactie: In de website versie zijn onderstaande aanvullingen en correcties nog niet in de betreffende pagina's verwerkt.

7 Het skelet van het ‘woifie van Sijbekarspel’ lag in humusrijke zavelgrond: klei en zand vermengd met veenachtige grond.
11 De foto van linksboven dateert van rond 1925.
16 Op de foto linksboven wordt hooi gelost. De drie stokken die als wigwam werden neergezet om hooi te drogen, heten ruiters. De Vronergronden (hoofdtekst) waren al in de eerste helft van de veertiende eeuw in gebruik. Het genoemde jaartal van 1425 is onjuist. Zeker is dat ‘landen van Vroon’ in 1340 voor twintig jaar verpacht waren aan diverse personen.
20 Eerste regel van onderschrift bij foto linksboven is weggevallen. De eerste zin luidt volledig: Het kaaspakhuis van Merz aan de Hoogzijde in Schagen. Ook is de eerste regel van de tweede kolom wegggevallen: ‘trok in 1493 gezamenlijk op, gewapend met bijlen’.
30 Linksboven is afgebeeld het bedrijfsgebouw van Kleeff te Grootebroek, aardappel- en groentenhandel, rond 1900.
78 De molen van de polder Lage Hoek is versierd met de Nederlandse driekleur, ter ere van een feestelijke gebeurtenis.
90 Dat baksteen in West-Friesland voor 1600 nauwelijks voorkwam, is onjuist. Al in de vijftiende en zestiende eeuw, en wellicht al veel eerder, stonden drie steenovens nabij Alkmaar: twee in Oudorp en een in Huiswaard. In het begin van de zestiende eeuw is er ook sprake van steenovens bij Rustenburg en Valkkoog.
109/110 Gewelfschilderingen in de Oude Ursulakerk te Warmenhuizen 110 zijn heel lang toegeschreven aan de schilder Jan van Scorel.
Bij de restauratie in 1999 werd geconcludeerd dat Cornelis van Oostsanen de schilderingen heeft gemaakt.
139 De afgebeelde kerk te Venhuizen is de Emmakerk aan de Kerkweg, tegenwoordig cultureel centrum Triangel. De vrouw op de foto onder is Trijntje Jongewaard-de Boer. Zij loopt met een viskar.
152 De Langereis mondde uit in de Zuiderzee, na de drooglegging van de Wieringermeer in 1930 in het Groetkanaal.
158 De Rekerdam lag niet bij Alkmaar, maar aan het noordeinde van de Reker, nabij de Zijpe. Daar ontstond de dwangburcht de Nuwendoorn.
179 In de hoofdtekst staat vermeld: de levenskansen van het kinderen de kraamvrouw. Dit moet zijn: de levenskansen van het kind en de kraamvrouw.
179/180 Ook in andere dan katholieke kringen was het gewoonte om het pasgeboren kind zo snel mogelijk te dopen.
180 Een eenvoudige dankzegging voor een succesvol verlopen bevalling kende men in de kerk niet in protestantse kringen, maar alleen bij doopsgezinden.
184 Kinderen droegen schooltassen zoals de afgebeelde niet onderweg naar school en huis. De tas werd in de klas gebruikt voor het opbergen van schriften en boekjes en werd aan de wand in het lokaal gehangen. Schoolbanken hadden toen nog geen kastjes.
191 Geheel onder staan de jongste leerlingen van Oostwoud.
192 Niet in elk dorp stond een rooms-katholieke school, zoals in Oostwoud. Foto linksboven is gemaakt in de werkplaats van goud- en zilversmid Gebroeders Roozendaal aan het Achterom in Hoorn.
197 Maker van schilderij links boven is Cornelis van Rootselaar (1879-1954).
203 Het was eerder uitzondering dan regel dat het melkbon voor de boerderij lag (foto rechts). Meestal lag het bon achter of naast de boerderij.
212 Een hooi-ijzer had aan het uiteinde een weerhaakje, waarmee een plukje hooi kon worden uitgehaald. De kleur gaf een indruk van de warmte binnenin. Kwam er niets mee, dan was het precair. In dat geval was het hooi in het hart van de hooiberg verkoold, en was het zaak de brandweer te alarmeren en te spitten in de hooiberg. Hooistekers werden elk jaar gestuurd door de verzekering. Als de boer de raadgevingen van de hooisteker niet opvolgde, kreeg hij brandschade door hooibroei niet vergoed.
213 Boeren in West-Friesland bezaten geen sjees. Een sjees is een typisch Fries rijtuigje. Veel boeren in West-Friesland hadden een tilbury of een kapwagen.
222 De gebroeders Dirk en Cornelis de Vries uit Andijk poseren (foto midden) ieder met een dubbelloops jachtgeweer, voor hun schuit waarmee zij op eendenjacht zijn geweest. De buit is in het schuitje en op de boenstoep uitgestald.
246 De gebeurtenissen rond de Slag bij Rustenburg zijn niet geheel correct weergegeven. Het gebeurde niet na een dropping, want de dropping was niet doorgegaan. De vrachtauto met verzetsmensen (de transportploeg) was niet op de terugweg, maar was op weg naar de Wogmeer. Zij wisten niet dat de dropping niet doorging. De ‘Duitsers’ waren voornamelijk Nederlandse landwachters. Bij het vuurgevecht kwamen niet negen verzetsmensen om het leven, maar één, namelijk Gerard Veldman. Eén raakte gewond, Frans van der Zeijden. Hij werd op 17 november 1944 in Alkmaar gefusilleerd. De boerderij Houtlust werd pas de volgende dag door de Duitsers in brand gestoken. De andere slachtoffers van die dag werden daar doodgeschoten door Duitsers. Dat waren Piet de Boer, zijn vader Dirk de Boer, Johan de Jong, Floor Niele, Piet Wagenaar en Jan Walter.
256 Het katknuppelen (foto rechtsboven) met in de ton een blokje vindt nog jaarlijks plaats in enkele dorpen, zoals Hensbroek en Koedijk bij café De Bonte Koe.
264 Kaartende meisjes (foto rechtsboven) komen uit Venhuizen.
267 De poort op de foto rechtsboven stond opgesteld aan het begin van het feestterrein aan de rand van het Wilhelminaplantsoen op het zogenaamde matrozenkerkhof.
287 De kaasfabriek Wilhelmina op de foto midden is die van Berkhout.
307 De wedstrijd voor autopeds en vliegende hollanders vond plaats in 1931 in plaats van in 1951.
317 De twee fietsen op de foto zijn niet gemaakt door de afgebeelde wagenmaker.
365 De persoon op de foto linksboven is Jan Plas, een nazaat van de Alkmaarse schilder Pieter Plas.
414 Juiste naam wielrenner is Rini Wagtmans.
415 De postduivenvereniging heet De Luchtsport. De weggevallen namen luiden van links naar rechts: K. Raat, B. Poggeman, W.J. Moeskops.
443 De dansgroep staat niet voor de Stofmolen, maar voor de molen van Schellinkhout.

Foto van omstreeks 1910 van buurtschap De Gouw bij Hoogwoud.Foto van omstreeks 1910 van buurtschap De Gouw bij Hoogwoud. In de stolpboerderij links was bakkerij De Ster van J. Langedijk gevestigd. Deze is in 1939 afgebrand. (CM)

Voor wie verder wil lezen

Wie meer wil weten over de geschiedenis van West-Friesland – het gebied binnen de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk – wordt verwezen naar de omvangrijke serie jaarboeken van het Westfries Genootschap. Evenals alle voorgaande edities belicht het jaarboek 2000 – de 67ste Bundel – uiteenlopende aspecten van de boeiende en lange geschiedenis van West-Friesland.

Gebruikte afkortingen:

Colofon
‘Ach Lieve Tijd – West-Friesland’ verscheen onder redactie van Ed Dekker, Herman Lambooij, Herman Lansdaal, Jaap Raat, Ruud Roodhorst, Peter Sasburg (beeldredactie) en Mieke Scharloo m.m.v. Piet Boon, Daan Meijer en Hans Smit. ‘Ach Lieve Tijd – West-Friesland’ is een uitgave van Waanders Uitgevers in samenwerking met het Westfries Genootschap.
Vormgeving : Roelof Koebrugge bNO
Druk : Waanders Drukkers, Zwolle
ISBN :
90 400 1043 9 (afl. 20)
90 400 1107 9 (complete set)

© 1998, 1999, 2000 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op welke andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.