Amstel, Gijsbrecht van, edelman 15
Amsteldiep 434
Amsteldiepdijk, zie Korte Afsluitdijk
Amstelland 421
Amstelmeerboezem 67
Amstelveen 63
Amsterdam 9222327303942434445464748495053546872869597102110112115119120121123145162172193214229237238240243244246268275277279281290291292293294300304323326327328336337340342348349350357359360361364374380384390399400403408420421422423424425426427428435436438443445451453462
Amsterdam, Machteld Dirks van, aangeklaagde 161
Andijk 6728293950546570747578118123126131132135138147148158168188193220222255265283288
293, 313314315317338363365374376382385386397398405408414438458464468488
- De Tent 65
- muizen 28
- proefpolder 438
- redders 75
Andriessen, Anthony, architect 90
Anna Paulowna 485499338365435
Anthonisz, Adriaen, landmeter 433
Antonis, pastoor 110
Anthonis, stadschirugijn 379
Antwerpen 358414426427
AOW 371385
Appelman, Jan, manufacturier 140
Ardenne, d’, Franse generaal 11
Arent, Maynder, schaatsenrijder 400
Arentz, Jan, mandemaker, hagepreker 21113
armenzorg 110335374376382384
Arminius, hoogleraar 117
Armstrong, Louis, zanger 270
artsen, zie Westfriese artsen
Assendelft 63216
Assendelft, Anna van, vrouw Johan van Beieren 159
Assisi, Franciscus van, heilige 118
Assumburg, slot 63
atletiek 413415
Aurora, zuivelfabriek 218436
Avendorp, terp 61206
Avenhorn 1321404352636773138139159161171172173192275283284338342354385400456
Avenhorn, Klaas Frederiksz van, aangeklaagde 161
Avercamp, Hendrik, kunstschilder 399
Avis, H.J., burgemeester 215
Avis, Jacob, arts 384
Autozending, De, zie Evangelisatie, Vereniging voor

Tekening van Dirk van den Burg (1723-1773) van Hoogwoud.Tekening van Dirk van den Burg (1723-1773) van Hoogwoud. Van den Burg maakte een kopie van een tekening van Cornelis Pronk. Op de tekening is de kruising van de Westerboekelweg en de Koningspade te zien. De molen, die tegenwoordig de Lastdrager heet, is waarschijnlijk vlak na 1600 gebouwd. (RANH)

B., Elizabeth, eerste kraamvrouw 388
Baan, Pieter, boer 208
Baar, Bzn., mr. H. ter, tekstschrijver 263
Baarsdorpermeer 6273445
Backx, J.P., notaris 5354381
Baen, Johan de, kunstschilder 24
Bake, directrice 390
Bakker, bisschop 123
Bakker, kruidenier 387
Bakker, vetweider 290
Bakker, Gerrit, scheepsbouwer 339
Bakker, Hein, kunstschilder 131
Bakker, Jan, bollenteler 220
Bakker, Jan, pachter 40
Bakker, Klaas Cornelisz, schoenmaker 376
Bakker, Maartje, kantwerkster 349
Bakker, Piet, bollenteler 220
Bakker, Reier, tuinder 41
Bakker-Mantel, T., schrijfster 357
bakkers(gilden) 263283302
Bakkum 243
Bakkum, Willem G., kunstenaar 212259347362
Balder, Jacob, verzetsman 244
Balen Blanken, Gerard Cornelis, van huisarts 27140222261266366384385397398409446459
Balgzand 435
baljuw(schap) 158159172432
- Nieuwenburg, van de 160161
- Oosterbaljuwschap voor Drechterland en de Vier Noorder Koggen 158
- Westerbaljuwschap voor Geestmerambacht en Schager en Niedorper Koggen 158
Balk, Gerrit, kunstschilder 16
Bangert 294150216387
- Rad 50401
banne 157167
banpaal 138161
Barbarijse zeerovers 25
Barentsz, Willem, zeevaarder 396
Barmhartige Samaritaan, boerderij 206
barmhartigheid, Zeven werken van, schilderij 372
Barsingerhorn 16172139626476109112115138156160163187204208214244257283287301316338350374382384386476
Barsingerhorn, Annetje Luytjes, vrouw Marcus Boerhave 89
Barsingerhorn, Cornelis, burgemeester 83
Barsingerhorn, Nicolaas, chirurgijn 380
Bart, G.H., dijkgraaf 190
Bartelsz, Olphert, regent 169
Bataafse omwenteling 2627168170171190238241242243
Batavia 2425331
Bato, stier 217
bavelaartje, zie ook knipkunst 213
Beatles, popgroep 198270
bedeling 315382
Beekman, A.A., geograaf 13
beeldenstorm 21113114115125134
Beeldsnijder, Joost Jansz, carthograaf 350
Beemster 31316242866727495172283287342357409417419424425427428429430431452
Beemster, bakker 38
Beemsteruitwatering 430
Beerdring, A, onderwijzeres 192
Beerstraten, Anthonie, kunstschilder 21
Beerstraten, J.A. van, kunstschilder 401
Beets 49159338425430431
Beetskoog 38
Bega, Cornelis, kunstschilder 260
Beier, Lodewijk de, keizer 230
Beieren, Albrecht van, graaf 8687137159167169183231
Beieren, Jacoba , dochter van graaf Willem VI 160231
Beieren, Jan van, hertog 169
Beieren, Johan van, landsheer 159
Beieren, Willem van, hertog 388
Beieren, Willem van, landsheer 159231
Beijers, Anna, vermoorde 318
Bejozaden 28
Benedictijner monniken 108
Benema, Vriezia, pianiste 408
Bennemeer 73148
Benningbroek 85152138149161162169184215218336337361366384385404407413446481
Berensteyn, Pieter van, koopman-reder 95
Berg, A. van den, arts 385
Berg, H. van den, arts 385
Bergen(aan Zee) 8951131188241242243244252254255404433437
- Zeegat 132
Berk, schipper 324
Berkhout 2062129131134138139144145146159171267283285291338358363385397411425478
Berkhout, Ariën 181
Berkhout, Herman, dijkgraaf, schout 174176
Berkhout, Jan Pietersz van, burgemeester 156
Berkmeer(dijk) 146673164228229278
Bernardo, sigarenfabriek 289 Beschoot, polder 69
Best, Volkert, landman 168
bestvat 260
Beukman, kruidenier 290
Beute-Stoel, Jansje, vermoorde 318
Bevalling 306
Beverwijk 229235
Biersteker, A., landbouwer 231
Biersteker, Simon, kruidenloper 381
Bies, Jansie, zuster stadsomroeper 303
Bies, Simon, stadsomroeper 303
Biesboer, Neeltje, dochter Piet Biesboer 299
Biesboer, Piet 299
Bijl, Jan, roeier 433
Bijlsma, Thomas, schaatsenrijder 399
Bijpost, Willem, kunstschilder 208
Bimmerman, Cornelis, timmerman 313
Binnenwijzend 138145167168257264289358459477
bioscoop
- Cinema Schinkel 270
- reizende 271357
Bisschop, G.J., burgemeester 168387
Blaauboer, familie 454
Blaauboer, Jochem, landbouwer 287
Blaauboer, Jochem, walvisvaarder 36
Blaauwboer, wagenmaker 285
Blanken, Jan, ingenieur 45435436
Blankendaal, Gijsbertus, chirurgijn 380
Blankerhoff, Jan, kunstschilder 233
Blau, Jakop, schaatsenrijder 400
Blauwboer, Arie, slagersknecht 302
blauwe schenen 261
Bleijs, A.C., architect 119134289
Bleyker, Jan Cornelisz, papierknipper 354355
Blijlevens, Th.J., religieuze 118
Blocquery, Jan Christiaan, dijkgraaf 170
Bloem, C., burgemeester 49
Bloembollencultuur, Vereniging tot bevordering van 220
bloembollenteelt 729219220267293
Blok, Bernardus, secretaris 241
Blokdijk 169
Blokdijk, Jan, bruidegom 312
Blokker 1921294851138194198202203254262268270290291338385401
Blokker, Dirk, tuinder 382
Blokker, Jacob, ondernemer 290
Blokker, Sieuw, zie Steenis-Blokker
‘Blokkertje’ (Goedkope IJzer- en Houtwinkel) 290
Bobeldijk 62169217219294
Bocholt, Godert van, landeigenaar 427
Bock, Adolf, geopereerde 380
Boedijn, Gerard, muziekleraar 362364
Boeke, A.J.P. 317
Boekel 228
Boekel, Pieter, boer, kaasmaker 216218

De Molenhoek van Andijk.De Molenhoek van Andijk. De plaats Andijk, 12 kilometer lang en 4 kilometer breed, wordt wel het langste dorp van Nederland genoemd. (CM)