oorijzers, zie hoofdtooi
oormerken, zie ook rundvee (kalveren schetsen) 216
Oost-Graftdijk 425
Ooster- of Ambachtsdijk 62
Oosterbaljuwschap, zie baljuw
Oosterblokker 16110123212217221270280337387
Oosterdijkgraafschap 62
Oosterkamperpolder 5859
Oosterleek 169189198199300330331334
Oostermeijer, familie 285
Oosterveen, actievoerster 269
Oosthuizen 138167190287400428429
Oosimijzen 171
Oostsanen, Jacob Cornelisz van, kunstschilder 349
Oostwoud 7138146149159184191193205207236255294331337358374403
Oostwoud, Govert Maartensz, schoolmeester 59184336
Oostwoud, Pieter Jacobsz, schipper 336
Oostwoud, Sijmon, veehouder 162
Oostwouder, Klaas Cornelisz, boer 137
Oostzee 18275315324325327450
- gebied 87275280283324326327
- landen 1924120206374
- steden 420
Ootes, Piet, bestuurder 383
Opdam, besteller 288
Opoe Kee, zie Moel-Vijn, Cornelia de
Opmeer 31828383941424351525369115123135140164165167 186213218222242266267278283287290291326348349355365366400436446481
Opperdoes 9204961111118126132133135138159170207217236243263294311326381407484
- Ronden 28
Opperdoes Alewijn, Pieter 438
Oranje 2384
Oranjedorp 263
Ossekooper, Dirk, dichter 265
ossenhandel 17207
Oterleek 1471108144159160228229401402475
Ott, Jaap, fruitventer 147
Otter, familie 136
Oud, schoolmeester 136
OudeNiedorp 263940109112113117135143198265363400
- Verlaat, zie Niedorper Verlaat
Oude Veer 435
Oude Zeug, haven 77
Oudendijk 3841636973138159168222224266268400430
Oud es, Jacob, kunstschilder 193251
Oudeschild 435
Oudesluis 64268
Oudewater, J, tekenaar 59
Oudijk 69
Oudkarspel 37475366109113131163172188195254263265270271278281282316352361371375380398400
Oudorp 14121159160218400
Ouwater, Isaak, kunstschilder 84
overhaal 1340415063277278283342401
overtoom, zie overhaal
Overtoom, Jos, architect 109

Foto van de Heerenweg te Barsingerhorn.Foto van de Heerenweg te Barsingerhorn. (CM)

paalkist, recht van 158
paalworm 267273
Paaps, Ym, boer 208
Padde, scheepsjongen 322323
paddestoelen meien 195
Paludanus, Bemardus, stadsgeneesheer 95302379447448450
Paludanus, Rutgerus, geleerde 3536421
Pampus, zandplaat 45400435
Pan, Jan Gerritsz 180
pannemannen 280
papierknippen 354355356
Parma, Hertog van, zie Hertog van Parma
Pasen 254267
- paasbrief 253
Pater, Gert, marktmeester 268
Pater, Pieter, dief 170
patriotten 26237
paus 10122462
Peerdeman, Heertje, dorpsomroeper 303304
Peereboom, Jan, slager 17
Peetoom, Pieter, boer 214
pest 2674372375
- huizen 381
Pet, ouderling 125
Petten 63242427429433
- Zeewering 432
Philips, Huibert, houtbewerker 88
Philips, Tate, houtbewerker 88
Picasso, Pablo, kunstschilder 214
Pietersz, Claes, boer 205
Pietersz, Claes, scholier 184
Pietersz, Cornmelis, schipper 331
Pietersz, Jan, regent 169
Pietersz, Simon, Jeruzalemvaarder 19
Pijper, Aris, barbier 150
Pijper, Dirk, componist, auteur 348365366
pikt en dreven 170213349
pinckers 194
pinksterbloem, zie pinksterbruid
pinksterbruid 197255
Pinksteren 254255
Pinxter, arts 385
Pius IX, paus 122
Plantinga, Martje, gymnast 408
Plas, juwelier 286
Plas, Pieter, kunstschilder 365426
plattelandssteden 159167
Plattelandsvrouwen, Nederlandse Bond van 150260
Plempdijk 73
Ploeger, Dirk, petroleumventer 288
plukharen 160162
poepemuizen 219
poepen (Duitsers) 220
poldergotiek 349
Pollnitz, C.L. de, baron 28
Pomp, Dirk Gerritsz, koopman 96328446447448450
Pool, Daan, conferencier 268270366
Pool, familie 140
Pool, Joannes, burgemeester 168
Pool, Johannes, arts 384385
poolexpedities 328
Poolland 285
poortrecht 161
Poppen, Jacob, stadsbestuurder 72
poppesnor 194
Portegijs, Jb., mede-oprichter 366
Portugal 2396280323327342420447448450
Posker, Piet, grensrechter 404
Post, dokter 26
Post, J.B., fietsenmaker 54
Post, Pieter, architect 428
Posthumus, goud - en zilversmid 285
Pot, Claes, sluiswachter 424
Pot, Hendrick Gerritsz, kunstschilder 95
Potter, Paulus, kunstschilder 96
Pranger, Pieter, dirigent 361
Pregt, Hendrik, roggebroodbakker 302
Prentenknipper, Jan de 356
Prins, Dirk Hendrik, onderwijzer 456
Prins-Eikema, Johanna Elisabeth, raadslid 173456457
prinsgezinden 237
Pronk, Cornmelis, tekenaar 38114155165236280336375377428
Pronk, weduwe, hoedjesvoerster 148
Pronk, Matthé, wielrenner 414
proost (zie ook bij afzonderlijke plaatsen) 111
proveniershuis 381
Purmerend 2244454950535466142165190255267290291300342400406425426436
Purmersteijn, slot 420
Putker, Dorus, winkelier 107
Putting, Jan, finalist 263

Quanjer, apotheker 459
Queldam, Jacob, reder 329
Quelderduyn 435
Querido, Job, onderduiker 246
Quick, voetbalclub 403

Tuinders uit Dirkshorn aan het werk.Tuinders uit Dirkshorn aan het werk. De schuit ligt klaar om de opbrengst van het land naar de veiling te brengen. Het dorp had een kleine haven in het verlengde van de Raadhuisstraat. (CM)

Raad van Beroerten, zie rechtspraak
Raad van Holland 278
Raat, Klaas, burgemeester, nutsbestuurder 27357361
Raat, Pieter, polderbaas 65
Radboud
- koning 101462107108155156
- kasteel, zie Medemblik
Rademaker, Abraham, tekenaar 159231420
Ramas, Maarten, chirurgijn 380
Ras, Cornmelia, kermis briefschrijver 255
Ravensteijn, J., kunstschilder 159
Raven, Pieter, stuurman 334
Rayer, Homme, patiënt 388
RCH, voetbalclub 405
recht van paalkist, zie paalkist
rechtspraak 422
- asega (rechtsfunctionaris) 157
- baljuwschap, zie aldaar
- bijl 162
- bloedraad 22114116
- brandijzer 162
- burengerecht 158
- galg 161162
- kantongerecht 172
- laatste doodvonnis 172
- rechtbank 116
- strafzaken 161
- terechtstelling 116170172
- verbanning 232
rederijkerskamers 263264268351352358359
Reddingius, zie Aaltje Noordewier
Reekers, Barend, fotograaf 366
reformatie, zie hervorming
Reindersz, Gerrit, molenbouwer 71
Rekere 61147228229
- dam 158
Rembrandt, kunstschilder 115
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 325170
Richard, Cliff, zanger 198
Ridderikhoff, Jo, organisator 352
riempjesslag 195
Rienderhoff, Jan Gerritsz, beurtvaarder 340
Rietschoof, H., kunstschilder 160
Rijk der Duizend Eilanden 303749140292
Rijkers, Dorus, redder 433
Rijkswaterstaat 434
Rijn 36275
- land 11419
- schepen 324
Rijp, Feyken, kroniekschrijver 278
Rijpje, 't 150
Rijswijk, Maaike van, vrouw Wilhelm Heinrich Niestadt 148
Ringers, ir. J.A., ontwerper 53
Rinkema, Hermanus, melkventer 289
Ris, Cornmelis, predikant 26
Rochefort 336
Roemer, familie 27
Roemer, Klaas, leider dansgroep 443
Roemer, Bas, ‘speulman’ 267
Rogge, scheepswerf 431