- Achter op 't Zand 378
- Achterom 89122383
- Achterstraat 92378
- Admiraliteit 337
- advocaat 307
- Allebé, gymnastiekvereniging 408
- Always Forward, voetbalvereniging 413
- apothekers 371
- Arbeidersbelang, woningbouwvereniging 99
- armenzorginstellingen 375
- arrondissement 382
- arts 380385
- Avondlicht 384
- Baadland 268
- Baars, De, hengelsportvereniging 396
- Bad- en Zweminrichting, Hoornsche 178179412
- bakkers gilde 88
- Bank van Lening 388
- banmeester 445
- bedeling 382
- behangselfabriek 2642378
- behangsels, beschilderde 378428
- Berkhouterweg 121
- bevrijding 245246
- bierhandelaren(handel) 276282
- Biersluis 273275
- biljarten 412
- Binnenluyendijk 410
- boekhandel, zie drukkerij
- boerderijen 304
- Bossuhuizen 22
- Botrelsteeg 275
- brand 90
- Breed 90289290291
- brouwerijen 275
- Brouwerijsteeg 275
- Buertmoer, stadsvoedvrouw 380
- buitendrinken 279
- Buitenluiendijk 279280403
- burgemeester 94155156160161164168235380387395427428444445
- Caïssa, schaakvereniging 409
- chirurgijn(sgilde) 369371379380
- cholera 385
- Chronijk van de stadt Hoorn 84
- Classis Hoorn 384
- concurrentiestrijd 4270717297
- Croon van Sweden, De, herberg 354
- Dal 8992
- dauwtrappen 254
- Debutade, tekengenootschap 364
- dekenaat 110
- Diewermoer, stadsvroedvrouw 380
- Doelen, Hotel De, 387
- Doelenplein 413
- Draafsingel 192390
- draf- en renbaan 410
- Drieboomlaan 94244
- drukkerij/boekhandel 288
- Dubbele Buurt 134288289
- eenhoorn 104
- EHAV, Eerste Hoornse Accordeonvereniging 362
- Entre Nous, mandolinevereniging 362
- Euterpe, mannenkoor 451
- expeditiebedrijf 342
- ‘fistelpot-spreekuur’ 300
- floralia 267
- Foreestenhuis 429
- fotoclub 366
- Fransetijd 237
- Garegoedsboogerd, De 366
- garnizoen 239240
- gasthuis 388
- Gedempte Turfhaven 266
- Gekroondejaagschuit 289
- Geldelozeweg 404413
- gemeentebestuur 444
- geschiedschrijver 84
- gevangenis, zie ook Krententuin 92168
- goud- en zilversmeden 285
- Gouw 88
- Grote of Herensociëteit 398
- Grote Noord 8490119240242288
- Grote Oost 8594114316444
- Guertmoer, stadsvroedvrouw 380
- Haai, de 178179
- handelsstad 276
- handvesten 304
- harddraverij 266
- haven(plaats) 174595277280336342365
  Binnenhaven 339
  Kielhaven 160279
- Havensteeg 126387
- HBS Marathon, atletiekvereniging 413
- Herensociëteit, zie Grote of Herensociëteit
- Hofdijk, rederijkerskamer 351
- Hollandia, sportpark 394395404413
- Hollandia, voetbalvereniging 404
- Hoofd 46
- Hoofdtoren, zie stadspoort
- Hoogerbeets, rederijkerskamer 351
- Hoornsche Hop, Het, zwemvereniging 412
- Hoornsche Revuegezelschap 352
- Hoornse Hop 239330413423
- Hoornse Vaart 394043597273
- Hoornvaarders 292
- horlogemakersvakschool 192
- HSV Sport, vereniging 403404
- Houten Hoofd 45339
- houten huizen 316
- houthandel 281326
- Huis ter Correctie 173
- huizen, aantal 2697
- industrieterrein 444
- inwonertal 2397282284
- ijsvermaak 266400401403
- IJzer- en houtwinkel, Goedkope 290
- Italiaanse Zeedijk 98121235
- Jeugdraad 197198
- joden 121
- Jozefhuis, Sint 383
- Kaap Hoorn 328
- kaashandelaren 287
- kaaspakhuis 286
- kaart 88
- kaatsen 408
- ‘Kalverstraat’ 95
- kegelbaan 398
- Keern 20, 62253
- kerken 377
  Cyriacuskerk 119
  Grote Kerk 89109115125240349
  Lutherse kerk 120124
  Noorderkerk 90108109115126127226227
  Oosterkerk 3031109114
  remonstrantse gemeente 118
  synagoge 122
- Kerkplein 92192388
- kermis 256257356
- Kersenboogerd 254
- Kersenboomgaard 254
- Kleine Noord 90294
- klooster 93373
  Sint Agnietenklooster 386
  Sint Ceciliaklooster 23122
  Sint Claraklooster 90
  Mariaklooster 233
- koekfabriek 283294296
- Koepoortsbrug 3031
- Koepoortsweg 94388390
- Korte Achterstraat 186377
- krankzinnigen 373
- Krententuin 168173246
- Kroniek van Hoorn 265
- kroningsfeest 268
- Kunst na Arbeid, harmonie 364
- lakennijverheid 281371373
- landbouwtentoonstelling 3031114
- landsheer 277
- Lappendag 259
- leprozen 253
- liedertafel, zie Sappho
- Lommerd, zie Bank van Lening
- luilak 254
- Maatschappij van Reederij en Koophandel ter Liefde van 't Algemeen, Vaderlandsche 26378
- markten 375085277283374
  beurs 20
  kaasmarkt 209211278286287
  najaarsmarkt 290
  ossenmarkt 85207275
  paardenmarkt 257
  veemarkt/vetveemarkt 18217279289
  weekmarkt 290
  zaadbeurs 213291292
- Messchaert, concertstichting 451
- metselaarsgildehuis 89
- Mill Hili, congregatie/seminarie 121125
- missiehuis, zie Mill Hill
- Moederlijke Weldadigheid, Sociëteit van 382
- molen 281
- Mosterdsteeg 239
- munt (zie ook Westfriese Munt) 23161165283
- Muntstraat 93190259284
- Nadorst, De, herberg 261264
- Neêrlands Burgerwacht, schietvereniging 252
- Nieuwsteeg 95122
- Nieuwstraat 91
- Noorderplantsoen 451
- Noorderstraat 398
- Noordsche Compagnie 281
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 356357
- Nut en Genoegen, vereniging 264
- OLA, dansclub 358
- Onder de Boompjes 279
- onderwijs
  dansschool 258
  Franse school 192
  HBS 189190366443
  kerkschool 182
  Latijnse School 183189
  meisjesschool 192
  scholen 100182190
  Westfries Lyceum 395
- Oostereiland 168173
- Oosterpolder 445
- oproer 87156235237
- opstand 212284156
- oranjevereniging 248
- Oud Hoorn, vereniging 366
- Oude Mannenhuis en Vrouwenhuis 92373
- Overnoord, veevoeders 290291
- overtoom 41
- Pakhuisstraat 93
- papierknipper 313
- Park, Het, schouwburg 270291352358365386412453
- Pietershof 373442
- Pompsteeg 378
- proost 111
- Proostensteeg 83
- Raamsloot 292
- Ramen 120121124
- rechtbank 83126157161172
- rederij 342
- rederijkersfeest 352
- rederijkerskamer 351
- Risdam 62
- Rode Steen 232483848789919394126156 170172197216237268276278286316386
- Roode Angieren, De, rederijkerskamer 351
- Roskam, De, hotel 7264409
- Sappho, zangvereniging 264361362451
- scheepsbouw(-werven) 280281
- Scheepsjongens van Bontekoe 322323
- scheepsvaart 37374
- schietsport 399403409
- schippers 323332
- schout(sambt) 176232252428
- schouwburg, zie Het Park - schutterij 160170353
- Siebrichmoer, stadsvroedvrouw 380
- sigarenfabriek 289
- SintJans Gasthuis 388390
- Sint-Lazerushuis 253
- Sint-Maartenfeest 197198251
- Sint Pietershof 92
- Slag op de Zuiderzee, zie Zuiderzee
- Stad Hoorn, De, stoomschip 342
- stadhuis 8491156157165237278
- stadsbestuur 231233
- stadsgeneesheer 386
- stadsheelmeester 379386
- stadsmuziekmeester 361
- stadspoorten 100
  Hoofdtoren 98101323401
  Koepoort 235
  Noorderpoort 90
  Oosterpoort 92101102371
- stadsrechten 88159
- stadsvroedvrouw 380
- stadswal 235
- Stadsziekenhuis 388
- Statenlogement 2391165
- Statenpoort 245375
- straffen 236
- tapperijen 279
- tekenleraar 367
- Timmermansgildehuis 89
- Toelast, De, herberg 126
- Tweeboomlaan 123
- Veemarkt 8990290409
- Veermanskade 322323339
- veiling 294
- Venenlaan 100
- vervoer
  beurtveer 42
  Hoornse Boot 342
  lijndienst Hoorn-Enkhuizen 54
  paardentram 51362
  radarstoomschip 342
  spoorweg/tram:
    Hoorn-Enkhuizen 49
    Hoorn-Medemblik 3032
  stoombootdienst 4546340342
  trekschuit 43
  trekvaart 134344396
  weg Hoorn-Alkmaar 3947
  weg Hoorn-Enkhuizen 2835384244
- vestingwerken 100
- Vijfcentenbazar 288
- visserij 102339
- Visserseiland 178179412413
- Villa, De 390446
- Vluchthaven 100
- VOC(-pakhuis) 249093120160161164173186279280284330
- Volharding, voetbalvereniging 404
- Volksvermaak, Vereeniging voor 263286
- voorbijlandvaart 279
- vrijheidsstrijd 231
- vrouwelijk raadslid 456
- waag 276
- Waag 84
- walvisvaart 281378
- wapen 102
- Wapen van West-Friesland, brouwerij 282
- Weeltje, Het 122
- weeshuis 377
  boek 157
  Burgerweeshuis 92161170233
  collectebus 377
  Gereformeerd Weeshuis 185186377378
  herdenkingspenning 377
  Huiszittende Armen Weeshuis 239
  kinderen 157186378
  RK Wees- en Armeliedenhuis (St. Jozef) 122186383
- werkverschaffingsprojecten 378
- West 85
- West-Frisia, rederijkerskamer 351
- Westerdijk 288413
- Westersingel 122251
- WIC 120280
- Wilhelminaplantsoen 306
- Witte Badhuis 412413
- Witte Engel, de 366
- Witte Kruis 387
- Zeekantoor 388
- ziekenhuis 386387388390
- Ziekenverpleging, Vereeniging tot 390
- zilversmeden, zie goudsmeden
- zoutpannen 280
- Zusters van de Voorzienigheid 383
- Zwaluwen, De, sportvereniging 246248
- zwembad (zie ook Bad- en Zweminrichting) 178413

Ansichtkaart in Jugendstil uit ca. 1910 van Schellinkhout.Ansichtkaart in Jugendstil uit ca. 1910 van Schellinkhout. (ZZM)