- Alcmaria Victrix, voetbalclub 403404
- Alcmaria-Vitrix, postduivenvereniging 410
- baljuw 432
- bank, Coöperatieve Zuivel bank 454
- beleg 65113115116227232238
- Bierkade 46
- ‘Boerenkerkhof’ 287
- brouwerijen 3988276282
- burchten, zie ook dwangburchten algemeen 15157158161230420421
- cartograaf 452
- Clarissen bolwerk 92
- concurrentiestrijd 42
- damclub, zie Schaak- en Damclub
- gevangenis 173
- gorterijen 282
- grutterijen 282
- harddraverij 266410
- ijsvermaak 399400
- inwonertal 282
- juweliers 286
- kaart 452
- kaatsen 408
- Kaasmarkt 90
- Kanaalkade 287
- kegelbaan 398
- kerken
  Grote Kerk 117353425
  Laurenskerk 84372
- kermis 256356
- knokploeg 246
- Kunst Zij Ons Doel, tekengenootschap 365
- lakenfabricage 282
- Landbouwhuis 454
- landmeter 452
- Langestraat 203898
- Lauwerier, De, rederijkerskamer 351
- maalderij 290
- margarinefabriek 286
- markten 37435090209213287291
- Martelaren van Alkmaar 21
- Mient 452
- molens 425
- munten 421
- Noorderkade 341
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 357
- onderwijs
  Ambachtsschool 192
  Latijnse school 184
  scholen 182184190192
- Oude Gracht 94
- Pinksterdrie 255
- plunderingen 228
- rederij 342
- rederijkersfeest 352
- rederijkerskamer 351
- Schaak- en Damclub 409
- schouwburg 270
- schutterij 252255424
- stadspoorten
  Boompoort 280331
- spinhuis 425
- textielnijverheid 281282
- tuinbouw 292
- veetentoonstelling 267
- veiling 294
- vervoer
  spoorwegen 4849293383
  trekschuit 47432
  trekvaart 13
- victorie, zie beleg
- voorbijlandvaart 277
- vrijheidsboom 238
- waag(gebouw) 9093241275
- Zeglis 280281292425
- Zes Wielen 341432
- ziekenhuis 387
- zoutpannen 280
- zoutziederij 280
- zweminrichting 265

Het gehucht Groenveld, ten zuiden van Schagen.Het gehucht Groenveld, ten zuiden van Schagen. (CM)