Roggius, Johannes, predikant 117
Rogmans, Joh. J., zanger 361
Rol, Simon, veehouder 135
Rolf, scheepsjongen 322323
Romeinen 1036
Romeyn, arts 385
Rondhout, Ouke, kunstschilder 331
Röntgen, Julius, pianist 361451
Rood, Arie, veedrijver 290
Rood, Dirk, zaadhandelaar 293
Rood, firma P., zaadhandel 29
Rood, Pieter, zaadhandelaar 458
Rooker, schipperfamilie 342
Rooks, Steven, wielrenner 414
Rooms Katholieke Landdag 123
Roon, Willem van, lid rechtbank 116
Roos-Breed, J., raadslid 456
Roosendaal, zie Visser-Roosendaal, Jannetje 459
Roosje, Th., tuinder 291
Rootselaar, Cornelis van, kunstschilder 197361
Roozendaal, gebroeders, goud- en zilversmid 285
Roozendaal, Jan, goud- en zilversmid 285
Rosenberg, Paulus Joëls, kunstschilder 310
Rotius, Jan Albertsz, kunstschilder 160353
Rovenius, Philippus, vicaris 119
rozenhoed 194
Royal Sluis, zie Sluis
Rozier, Frans, gevangene 170
Ruijter, veefokker 221290
ruilverkaveling 30143220222265
Ruisch, pastoor 125
Ruiter, Cor, zoon Hannes Ruiter 220
Ruiter, Hannes, bollenteler 220
ruitergeld 233234
rundvee 28217
- fokvee 290
- Frisian-Holstein 290
- kalveren schetsen 216217
- koe 217
Rus, Grietje, vrouw Jan Moeijes 412
Rustenburg 2941427073193246314400424
Ruygh, Pieter, deken 111113
Ruysdael, Jacob van, kunstschilder 425
Ruyter, Michiel de, admiraal 353428
Ruyterman, Klaas, schoolmeester 366

Gezicht op Veenhuizen.Gezicht op Veenhuizen. (CM)

Saal, Annie, kunstschilderes 149
Saal, Dirk, dirigent 360
Saal, Willem Dzn, dirigent 359360
Saksen, Albrecht van, legeraanvoerder 235
Sandenberg Matthiessen, dijkgraaf 70
Sasburg, Peter, wandelaar, zwemmer 408413
Sasburg, Reindert, schoolmeester 184
Savrij, Hendrik, kunstschilder 16
Savrij, Martinus, kunstschilder 16
Schaap, Gerard, barbier 96
Schaap, Piet, landbouwer 219
schaatsen, zie ijsvermaak
Schaepman, H., staatsman 455
Schagen, zie p. 485 e.v.
Schager - en Niedorperkogge 6267149157429
- college van dijkgraaf en heemraden 170
Schagerbrug 11337
Schagerwaard 667374
schaken 409
Schardam 1625138159161174430
scharensliep 26306315
Scharlewi, T., touwslagersknecht 88
Scharwoude 365259626470138148159283311330338396429
scheeps(helling) 9338423
- hok 64
- hulpmiddelen 335
- kist 335
- namen:
  Baron van Dedem 45
  Bellona 436
  Bernardina 436
  Bonte Hond, De 334
  Bontekoning, De 327
  Craan, De 328
  Denneboom, De 336
  Drie Gezusters, De 339
  Eendracht 328
  Enckhuysen 24
  Friesland 342
  Gouden Kat, De 328
  Groene Tas, De 324
  Holland 46342
  Hoorn 328
  Jongejuffrouw Anna, De 209
  Jonge Slagter, De 324
  Jonge Willem 399
  Juffrouw Maria, de 334
  Langeberk, De 324
  Molleboot, De 342
  Oranjeboom, De 328
  Oude Slagter, De 324
  Postgalei, De 325
  Renown 433
  Roo Fortuijn, 't 329
  Roode Tas, De 324
  Stad Amsterdam 335
  Stad Enkhuizen, De 42
  Stad Hoorn, De 46342
  Staverse Boot 343
  Swarte Beer, De 329
  Swarte Tas, De 324
  Texelaar, De 340
  Time is Money 341
  Twee Gebroeders, De 11
  Veldvrucht, De 341
  Vier Heemskinderen, De 327
  Volharding, De 43
  Vos, De 328
  West-Vriesland 24
  Zeven Provinciën, De 353
- penning 326
- registratietekens 338
- timmerman 327
- typen:
  bark 433
  fregat 436
  fluitschip 24281324325329   kogge 157
  koopvaarder 436
  kotter 19
  lichterschepen 424
  logger 19
  praam 141339
  spiegelschip 334
  Staverse jol 339
- werven 339
Scheeren, arts 385
Schekkerman, Piet, verzetsman 244
Schellinkhout 1427294751596875110125133137140157159163169172205264317324328338339387397483
Schellinkhouters (appelras) 29
Schenck, Petrus, kunstenaar 279
Schenk, Jan, huisknecht 429
schepenen 158172
schepenbank 163
Scherme(e)r 32462666974133160246283399421424427428429430431437449
- boezem 67
- eiland 67
Schermerhorn 400424427432
Schermerhorn, Nicolaas J.C., dominee 263268457458
schietsport 399409
Schild, Ewout, smid 169
Schilder, vetweider 290
Schilder, Catharina, vrouw Petrus Kraakma 310
schilderkunst 353
Schilperoort, Tom, journalist 214
Schilstra, Johan, historicus 362449
Schimmel, H.J., toneelschrijver 359
Schinkel, Cinema, zie bioscoop
Schipper, Hil, verzetsman 246
Schipper, Jan, mensenredder 358
Schipper, Jan, verzetsman 243
Schipper, Klaas, bestuurder 383
Schippers, Pieter A, kunstschilder 93
Schoemaker, Andries, tekenaar 229
Schoenmaker, wijkverpleegster 387
schooien, uit schooien gaan 261262310
Schoonhoven, juwelier 286
schoonrijden, zie ijsvermaak
Schoorl 51606384131184243254255419
Schoorl, bakker 290
Schoorldam 4045150214243292431
schootster 380381
Schot, C., sluiswachter 341
Schotsman, familie 140
schout 158172
Schouten, Dieuw, koemelkster 217
Schouten, Jan, ondernemer 294
Schouten, Willem Cornelisz, schipper 328
Schoutsen, P., tuinder, burgemeester 87166
Schrant, J.M., pastoor 358
Schrickx, Jan, atleet 413
Schrijver, Cor, kruidenier 299
schripsen met duiten 195
Schroor, Klaas Jacobsz, dief 170
Schulphorn 421
Schut, Bartel, danser 362
schutsluis 424
schutterij 160170252399
Schuurman, Aafje, slachtoffer 386
Schuurman, P., mede-oprichter 366
Scorel, Jan van, kunstenaar-architect 68110184426427
Semeyns, Reynu Meynertsdr, vrouw van Jan Huygen van Linschoten 353447
Sevenhuizen, Gerrit, boer 217
Seylmaker, Dirck Volckertsz, stadsdokter, zie Theodorus Velius
Sgrooten, Christiaan, cartograaf 421
Sijbekarspel 78213051115138156160181193209217221222253269304325327358361403479
- ‘woifie van’ 7830
Sijms, burgemeester 160
Sijp, Grietje, vrouw Jan Cornelisz Winkel 325
Sijpheer, Dirk, boer 208
Simons, Menno, pastoor 113
Simonis, bisschop 462
Singer, firma 188
Sint Elisabethsvloed 63280432
Sint Maarten, dorp 216368109114115150205299362
Sint Maarten, feest 197198251252253
Sint Maartensbrug 1136147148
Sint Maartensvlotbrug 436
Sint-Pancras 1621263747110115138158159160220222230244246288290338385400
Sint Pieter, heilige 149255
- dag 253
Sinterklaas 252253263
Sjerps, Simon, bestuurder 383
Sjoers, broers 47
skoppelen 195
SKS, banket & wafelbakkerij (Schild, Kwast, Scholten) 283
slaaf 25334335428
Slag bij Rustenburg, zie Rustenburg
Slag bij Vronen, zie Vronen
Slag op de Zuiderzee, zie Zuiderzee, Slag op de
Slagter, familie 209
Slagter, Cornelis Jansz, schipper 324