- Achterom 87122303
- Admiraliteitshuis 336
- arts 385
- Bagijnhof 87
- begrafenisrituelen 312
- bevrijding 245
- boerderijen 89
- Brake, polder 426
- Brakeboer, café 404
- Brakeweg 95
- brand 20899091
- brandschatten 232
- Breedstraat 100191
- burcht, zie Radboud
- burgemeester 6487166
- busdienst 53
- carillon 101
- conservenfabriek 294
- Cronijk van Medenblik 84
- Crescendo, fanfare 363
- Dam 8993165
- dijk 30
- dijkaanleg 77
- draverij 3
- DVO, voetbalclub 404
- dwangburcht, zie Radboud
- grachtendemping 100
- gravure 327
- Groene Singel 404
- handelsplaats 155419
- handelsroute 275
- harddraverij 266410
- haven(plaats) 171883878998100102277340342
  Eilands- of Pekelharinghaven 95336
  Oosterhaven 8798100276327
  Pekelharinghaven 95102276336
  Westerhaven 669398121187315
- houthandel 326
- ijsvermaak 266400
- inwonertal 97282325
- jollenbouwer 356
- kaart 89234325
- kaasexport 286
- kanaal 53
- kasteel, zie Radboud
- Katrijne-convent 377
- Keern 95
- kerken
  Bonifatiuskerk 98101109
  Doopsgezinde Kerk 120
  Joodse gemeente 122
  Kerk onder 't Kruis 126
  kerktoren 90
  Lutherse kerk 121315
  Martinuskerk 98
  synagoge 122
  Westerkerk 114
- Kerksteeg 101
- kermis 193249251
- klooster 93377
- Koggenhuis 66
- koopvaardijschip 342344
- krankzinnigengesticht 98170356382387
- kruidenloper 381
- Luchtsport, De, postduivenvereniging 414416
- Marine, Koninklijk Instituut voor de Marine 9197338
- marinewerf 284337
- markt(plaats) 374
  Kaasmarkt 286
- Medemblikker Tolhuis 333544
- Medenblik, oudheidkundige vereniging 98
- mensenredder 358
- MFC, voetbalclub 404405413
- molen
  Amerikaanse windmolen 76
  korenmolen De Herder 98247
  poldermolens 6869
- Moppen 138
- munt 23122161283419
- Noorderdijk 78
- Noordsche Compagnie 93
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 357

Langs het Noordhollands Kanaal ter hoogte van Koedijk loopt de Westfriese Omringdijk.
Langs het Noordhollands Kanaal ter hoogte van Koedijk loopt de Westfriese Omringdijk. Bij de aanleg van het kanaal in de 19de eeuw is de dijk grotendeels afgegraven. (CM)

- onderwijs
  Fröbelschool 191
  kleuterschool 191
  school 356
- Oosterdijk 328
- opstand 2122
- Oudevaartsgat 276294
- overstromingen 92
- plunderingen 8991
- Poorthuis 98
- proost 111
- provinciaal ziekenhuis, zie krankzinnigengesticht
- psychiatrische inrichting, zie krankzinnigengesticht
- Raad van Voogdij 378
- Radboud 141520628791103158236421
- scheepsregistratieteken 338
- schippers 323331
- Sint Maartensdom 114
  gesticht (weeshuis) 186
  verzorgingshuis 94
- sociëtiet 100
- Sport, cafe 356
- stadhuis 9093165166
- stadsmuren 94
- stadsomroeper 303
- stadspark 29
- stadspoort:
  Westerpoort 235
- stadsrechten 178389165
- stadstekenaar 217
- stoomgemaal 6876
- straffen 161236
- Timmerwerven 66
- traankokerij 328
- tuinders 293
- Tuinstraat 120
- vaart naar Medemblik 278
- veenruggen 421
- veiling 294
- Vennoot, De, café 100
- vervoer
  spoorlijn/tram 49142
  stoomboot 340
  weg Enkhuizen-Hoorn 3544
- Vismarkt 276
- visserij
  ansjovisvangst 96
  walvisvaart 93102281
- VOC 327
- voetbal, zie ook bij afzonderlijke clubs 405
- vrijheidsstrijd 231237
- WM, voetbalclub 404
- watersportrecreatie 102
- Wees-Camer 378
- weeshuis 186377
  Burgerweeshuis 93377
  Gereformeerde Weeshuis 87185
- Westersingel 95404
- wethouder 311
- wiermuur 73
- woningbouw 102
- ziekenhuis, zie krankzinnigengesticht
- Zuiderhoofd 328
- zwembad 412

Inwoners van Opperdoes verzamelden zich omstreeks 1900 speciaal voor de fotograaf.Inwoners van Opperdoes verzamelden zich omstreeks 1900 speciaal voor de fotograaf. (J. Putting, Opperdoes)