Vooruit, Vereniging, kruidenierswinkels 30
Vooruitgang, De, KI-vereniging 221
Vorderman, H., kunstschilder 166
Vos, Annie, dochter Jasper Vos 318
Vos, familie 136
Vos, G.P. de, wethouder 173266
Vos, Gerben, caféhouder 456
Vos, Gerrit, zoon Jasper Vos 318
Vos, Jan C. de, acteur 268
Vos, Jasper, autohandelaar 318
Vos, Marie, vrouw Jasper Vos 318
Vos, Piet, broer Jasper Vos 318
Vos, Piet, tuinder 218
Vos, Trien, zus Jasper Vos 318
Voskuil, Pieter, stadstekenaar 217
Vredenburgh, buitenplaats 428
Vredebest, boerderij 213
Vreeburg, boerderij 207
Vreeker, Arie, schoenmaker 52
Vriend, Jan, slager 39
Vriend, Pieter, boer, burgemeester 26
Vries, Cornelis de, tuinder 222
Vries, Dirk de, tuinder 222
Vries Lam, Dirk de, kunstschilder 101
Vries, Liefie de, gymnast 407
Vries, Han, de, verzetsman 244
Vries, Jo de, gymnast 407
Vries, Roefie de, gymnast 407
Vries, Zeger de, schuitenmaker 97
Vrijer, Cornelis Freeksz, schipper 331
Vrijer, Cornelis Pietersz, schipper 328
Vrije Westfries, De 244
vroedschap 164
vroedvrouw 180182380381
Vro(o)nen 1516158230231
Vronergeest 229
- meer 230
Vroom, Hendrik Cornelisz, kunstschilder 323
vrouwen, schilderijen 205224
vrouwenkiesrecht 456
- Vereniging voor 172
vrouwenoproer 300
vuurtoren 627071210

De Schoolstraat van Aartswoud.De Schoolstraat van Aartswoud. (CM)

Waal, Frederik de, mensenredder 358
Waard, N. de. 341
Waard- en Groetpolder 264
Waarland 135150265287
Waben, Jacobus, kunstschilder 252353354
Wachtmans, wielrenner 414
Waddeneilanden 72
- gebied 8
- zee 456072
wadkwelders 420
Wadway 108126146183269291357
Wagenaar, Cornelis, verzetsman 244
Wagenaar, G., groente-exporteur 294
Waghenaer, Lucas Jansz, carthograaf 96447448450462464
Walingsdijk 6367
Wanda, koningin 420
Wannemaker, Barent Janz., reiziger 39
Wap, P.C.A.M., burgemeester 153155
wapendroppingen 29
Wardenaar, C., mede-oprichter 366
Warder 287
Warius, Pieter Jansz, wiskundige 336
Warmenhuizen 103751606178109136139140142150217242246292349401414427460483
Warvershoof, Thonis Harmansz, rooms-katholiek 350
Wassenaar, familie 422
Wassenaar, Roelof, dirigent 362
Wassenaer, Jacob van, heer 42167
Wassenaer, Pieter van, heer 167
watergeuzen, zie geuzen
Waterland 2254230238421422425426430
- schepen 227
- Zeedijk 238239
waterschappen, algemeen 61438
watersnood (zie ook stormvloeden) 25747592158278418434435
wederdopers 111112113
Weeghel, Gerritje van, wijkverpleegster 387
Weel, Willem, bouwer overtoom 41
Weeland, Cornelis, melkventer 302
Weesp 400
Weeshoff, D., kunstschilder 221
weeshuis (zie ook bij afzonderlijke plaatsen) 185376377378379381384
- kinderen 157
- meester 185
- moeder 374
- vader 374
- voogden 186
Weinreich, Karel, verzetsman 245
Weldadigheid, maatschappij van 27
Welie, J.A., van, kunstschilder 444
Welle, Aagje van der, vrouw Jan Kort 216
Wentel, Adriaen, opziener 434
Wereldraad van Kerken 462
Werenfridus, patroonheilige 255
Werenfried, missionaris 10107
werkverschaffingsprojecten 29378412
Wervershoof 10204461107111119123132138159171192193197207220236244255260265284293312316338350361385399
West-Graftdijk 126437
West-Zwaagdijk 386
Wessels, boer 435
Westerbaljuwschap, zie baljuwschap
Westerblokker 115123150174191206254261264387
Westerland 384
Westerman, Adam, predikant 353
Westerop, dichter 261
Westfries, 't, zie streektaal
- Genootschap 37989164167218268312348349366438442443446449455459460
- Mannenkoor 364365
- Museum 2383142165366408443
- landschap, schilderij 16
- Volkslied 348365
Westfriesche Vrachtrijders bond 134
- Turnkring 412
- Zangers, De Vereenigde 364365
- dansen(groepen) 27267268348364441
- Flora 29220267
- guerilla 228421
- Kanaalvereniging 5153443444
- kap, zie hoofdtooi
- klederdracht 2628316319346347348349
- Munt, zie ook bij afzonderlijke plaatsen 23161165283284350438450
- naïeven, zie naïeven
- Omringdijk 3111325383959 e.v., 6364 e.v., 205208234348420421426429449484
stolp, zie stolp
- Voetbalbond, zie voetbal
Westfriesland, waterschap 656978
- zuivelfabriek 218
Westfriezen, De, dubbelkwartet 365
Westra, Klaas, zoon Sjouke 460
Westra, Sjouke, schaatsenrijder 401402460
Westwoud 4449505169108109110123138140161167168169184212213266336385387455
Westwoudanus, Dirck Jansz Raven, leerling 189
Wever, Jan, boer 208
Wezelman, Dirk, visser 277
whisten 264
WIC 120280331
wielrennen 414
Wienesse, Roeland van, stichter kasteel 158
Wierdijk 2574
wierdijk, zie dijk
Wieringen 1330365164122133137229278338398414419420421422424427434435438
- schippers 45
Wieringen, Gerrit van, jager 148
Wieringerwaard 3553546996329338381421427428429434435
- polder 208
Wieringermeer 3053777898102132246291300323420435438440
- dijk 77246
wiermaaiers 438
Wiggersz, Willem, wederdoper 112
Wiggertsz, Cornelis, predikant 118
Wigmans, Jo, ondernemer 294
Wigmans, Tineke, dochter Jo Wigmans 294
Wigmans en Schouten, koekfabriek 283294296366
Wijdenes 1416272947515961133137142146158169172181229230233239264267268269304334338349350358395414415421441443
Wijhe-Smeding, Alie van, schrijfster 366
wijkverpleging 387
Wijnveldt, A.J., burgemeester 172
Wijzend 164
Wildschut, Jelle, schaatsenrijder 399
Wilhelmina, koningin 98167193241268366395443458
Wilhelmina, prinses, vrouw stadhouder Willem V 241
Willbrands, gezin 462
Willebrands, H.P., betaalmeester 462
Willebrands, Jaap, missionaris 462
Willebrands, Jo, kardinaal 462463
Willem, de bastaard, heer 1586159231279
Willem de Derde, stier 214
Willem I, koning 274597173243354435
Willem II, graaf, rooms-koning 1314157228229420421
Willem III, stadhouder-koning 161184196410
Willem III, koning 48227410
Willem IV; stadhouder prins 121
Willem IV; graaf 230422
Willem V, graaf 85
Willem V, prins, stadhouder 173410424
Willem V, man koningin Wilhelmina 241
Willem VI van Beieren 159160
Willem van Oranje 218587115116134158159165234237377433448450
Willemse, Herman, kapper 306
Willemshoeve 14
Willibrord, monnik 1011107108121123
- Vereniging 462
Wilson, Johan, organisator 264
Winkel 78262938394751525368110112115117138141155160169193205219228230257258264267278283286287292294326327338354356357400408410412456
Winkel, burgemeester 87
Winkel, Jan Cornelisz, schipper 325
Winkel, Klaas, burgemeester 325
Winkel, P.S., jurist, poldersecretaris 307
Winkel, zie Zeger-Winkel 209
Wit, De, boer 406

Een kijkje in Kolhorn.Een kijkje in Kolhorn. Rechtsvoor de kruidenierswinkel van Piet Strijder en Neeltje Buis aan de Nieuwe Streek. Links ziet men nog een glimp van de overtuinen van de huizen. (P. de Groote, Winkel)