Slagter, Grietje, sopraan 360
Slagter, Jan Teunisz, schipper 324
Slagter, K, boer 209
Slaperdijk 68
Sleeswijk-Holstein 209
Sleutel, Freek, wijnhandelaar 282
Slijper, haringkoper 353
Slijper, Gerrit Jansz., haringkoopman 276
Slikker, Simon, oorlogsgewonde 244
slikkerdijk 64
Slimdijk 63
Slot, P., bestuurder 294
Slooten, Jaap van, zeiler 414
Slooten, Wiebe van, burgmeeester 172259276
Slootdorp 438
Sluis, zaadhandel 126458
- Abraham 293
- Gebroeders 2829
- Jacob 29293458
- Nanne 293
- Pieter 29293458
- Royal Sluis 29458
- Simon 458
- Sluis en Groot 28279293
Sluis, Wouter, landbouwpionier 28216
Smeele, deken 383
Smit, Cornelis, hoogbootsman 334
Smit, Dirk, boer 206
Smit, Jacob Pietersz, burgemeester 172
Smulders, Carl, musicus 362
Sneeboer, veefokker 217
Sneekes, Janus, kaasfabrikant 287
Snel, schippersfamilie 342
Snickers, P., pastoor 455
Snijders, arts 385
Snouck, S., man van J.C. van Loosen 382
Snouck van Loosen, Margaretha Maria, weldoenster 99390
Socrates, wijsgeer 358
Sonk, Jan, vermogende 94
Sonoy, Diederic, gouverneur, geuzenleider 115116118159234237238
Sont 24324325326
soudaensdochterken 350
Soutendijk, Jan, schipper 43
SOW 121
Spaander, Leendert, hotelier 438
Spaander, Piet, voetballer 405
Spaansen, Jan, danser 362
Spaarkogel, Jan, veekeurmeester 387
Spaarpot, Adriaan Pietersz, schipper 334
Spanbroek 23262729383942435153109111157164165167 170171179183192193197198200222242246261266276282283312329341352365366384397400406446481
Spanbroekerkaag 164
Spanje/Spanjaarden 2122236984859093115116156165206236238240277280283323327336349373408422427446450
- beleg 88159227232233238374
- Inquisitie 237
spasteken, recht van 208
speelnoten 262311312
Speenhoff, Koos, dichter-zanger 366368
Speets, Cornelis, schilder 361
Speets, Frederik, schilder 361
Speets, Jacob, schilder 361
Speets, Willem, schilder 361
Spierdijk 62115119123142282285290365406488
spierewippen 194
Spijker, postbode 96
Spijker, echtpaar 148
spinbaan 383
spinhuis 425
Spoors, Th., pastoor 120
Springer, Cornelis, kunstschilder 228391275
Spruytenbergh, Jan, cartograaf 432
Stafleu, S., wijkverpleegster, zuster 387390
stadsrechten (zie ook bij afzonderlijke plaatsen) 172
Stalpaert van der Wiele, Adriaan, commissaris 66170
Stam, slager 289
Stam, Jan, dirigent 365
Stam, Joannes C., dirigent 365
stamboekkoe, de eerste 216
Stap, Klaas, dorpsomroeper 171304
Stapel, broer en zus 186
Stapel, C., wethouder 266
Stapel, Dirk priksleeër 265
Stapel, Gerrit 179
Stapel, Kees 179
Stapel, Piet 179
Stapel, veefokker 290
Star, gebroeders, bierbrouwers 282
Starmans, schoolmeester 192
Staten van Holland en West-Friesland 7071116118136164166167168234433434
Staveren/Stavoren 4246495060230265266342399403420421422
Stede Broec 137
Steenhuys, Pieter, boer 59205
Steenis-Blokker, Sieuw, kappenzetster 346347
steenwerpen 409
Steggerda, schoolmeester 198
Stellingwerf, Jacob, tekenaar 158386
Stempel, Van der, arts 385
Stet, Kees, conferencier 268
Steur, J.A.G. van der, bouwmeester 111
Stieler, arts 385
Stienstra, schaatsenrijder 401460
Stienstra, schippersfamilie 342
stier 221
- Adema 21 van de Woudhoeve 221
- Bato, stier 217
- bullestiek 28221222
- bulloper 28221
- prijsstier 16
- Stierenleider De, schilderij 16
- Willem de Derde 214
Stille Omgang 123
Stockmann, gebroeders, kramers 284
Stoel, Jansje, zie Beute
stoelenmatter 26
Stoke, Melis, secretaris 421
stolp, zie ook boerderij 143739129138144203206207208209210213214221243279345364366367428
Stompetoren 400
Storck, Abraham, kunstschilder 329
stormvloeden 686978205228371421
- zie ook Allerheiligenvloed, Sint Elisabethsvloed, watersnood
Stotijn, Jaap, hoboist 360
Straatle Maire 328
Straat Mageihaen 450
Straat, Pieter, burgemeester 75
Straaijer, Cornelis Douwe, kind 16
Straaijer-Heeres, Grietje, boerin 16
Straalen, Maria van, vrouw Pieter van Akerlaken 445
strandwallen 8420
Straten, Jb. van, goud- en zilversmid 285
Straten, R. van, tekenaar 364
Strauss, Richard, componist 361
streektaal 347348438
Strijbis, Ootjer, kruidenier 301
Strijckebolle, Wybrich Tades, vrouw Jan Gerritsz Pan 180
Strik, Vok, melkventer 289
Stroet 150
Stroucken, Elly, papierknipster 355
Stumpel, E.J.M., katholieke voorman 123
Stumpel, firma, drukkerij/boekhandel 288
stuurmansboek 335
- manskunst 337
suikerskeppie, zie hoofdtooi
Sunderman, K.F.S., raadslid 456
Suntepieteren 255
Sutman Meijer, F., burgemeester 172
Swaag, IJsbrand, reder, 329
Swaag, K, boer 217
Sweelinck, componist 360
Sweitzer, Albert, organist 360
suikerstikke 310
Suyder Cogge 158
Sybrandy, Piet 449

Stil en kalm was het in Berkhout rond 1915.Stil en kalm was het in Berkhout rond 1915. (CM)

Taanman, schooljuffrouw 198
Tabo Jansz, slaaf 428
Tachtigjarige Oorlog 3212563718595113159165206329334408422438450
Takken, Jan, mineraalwaterfabrikant 282
Tasman, Abel, zeevaarder 454
Tasman, Jan Cornelisz, schipper 324
Tasman, Pieter Cornelisz, schipper 324
Tasman, Reijer Cornelisz, schipper 324
Tatinghof, Pieter, kroegbaas en marktmeester 279
Tavenier, Hendrik, kunstschilder, tekenaar 112116137396457
Ten Boeken, Swaentje, dienstmeisje 92
tentbioscoop 270
Terdiek 39
Tergant, Arie, papierknipper 354355
terpen 376061419421
Terschelling 432434
Tersluis 238359
Tesselaar, Hans, wielrenner 414
Tesselaar, Peter, wielrenner 414
Teuten 293
Teylingen, Floris van, burgemeester 70
Texel 1386118229278279398420421422424434435
textielnijverheid 277
Thorbecke, staatsman 436
Tiel, Willem, knecht 339
Tiggelhoven, Gerrit van, chirugijn 373
Tijdgeest, De, coöperatieve broodbakkerij 52283
Tijmons, Marijtje, dievegge 170
Tijsen, Arie, werkgever 378
Tijsz, Pieter, slaaf 335