Markerwaard 53
Markerwaarddijk 438
Marsdiep 424433434435436
marskramers 284315
Martinus
- bisschop 251
- heilige 114
Masclee, wagenmaker 3435
Mastenbroek, J.H. van, kunstschilder 77
Maurik, Justus van, schrijver 359
Maurits, stadhouder, prins 85116118234351450
May, Jan Cornelisz, schipper 328
May, Jan Jacobsz, schipper 328
Mayen, Jan (-eiland) 25328
Mazereeuw, Jan, ‘profeet’ 118
Maximiliaan de Henin, zie Bossu
Maximiliaan van Oostenrijk 232233
Medemblik, zie vanaf p. 484 e.v.
Medemblicensis, Wiggardus van der Werf, leerling 189
Medemblik, Johannes van, zie Jacobsz, Laurens
Meêr, Henry Robert de, burgemeester 48
Meer, Tine van der, gymnaste 408
Melchior, dokter 381
Melchior, familie 437
Melchior, Simon 437
melkfabrieken: zie zuivelfabrieken
- quotum 222
- robot 222
Mellle, Marten, dominee 311
mensenbeultje 305
Mercurius, god van de handel 67
Merens, familie 94
Merius, Johan, priester 119
merklappen 312314
Mes, Barend, verzetsman 244
Messchaert, Johannes Martinus, zanger 360361364451453
messenmakers, zie bij Schagen
Met, Jacob, wagenmaker 23
Metius, Anthonis, landmeter 60
Meurs, Cor, conferencier 268
Meyer, Israel, slager 121
Meyer, Tymon, kunstschilder 93
Meyroos, H.A., stadsmuziekmeester 361451
Michiels, Guyert, dievegge 425
Middenbeemster 428429
Middenmeer 291
Midwoud 1720115121135138162169184191212215268318385408479
Mie, huishoudster 147
Miede, De, boerderij 218
Mienis, Kaatje, ‘oranjevierster’ 193
Minderbroeders, zie Franciscanen
Mist, Jan de, schout 162163
Modder, Arie, gemeentebode 174175
Modder, Jan, ‘gevangene’ 162
Moeijes, Antje, vrouw Hendrik Fijn 258
Moeijes, Jan, garagehouder 412
Moel, Emma de, dochter Hermanus de Moel 453
Moel, Hermanus de, metselaar 453
Moel, Jacob de, zoon Hermanus de Moel 453
Moel, Marijtje de, dochter Hermanus de Moel 453
Moel-Vijn de, Cornelia 453
Moerbeek 140191211256260
- polder 219
Moes, H., pastoor 106107187
Mol, Cornelis, boer 18
Mol, Cornelis, fruitteler 218
Mol, Cornelis, kunstschilder 137
Mol, familie 136
Mol, Jacob, vervoerder 342
Mol, Jan, machinist 342
Mol, Jantje, dochter Cornelis Mol 218
Mol, Niene, kunstschilder 137
Moldovan, Arpad, bewoner De Kolonie 457
molen 65 e.v., 149169170
- Amerikaanse windmolen 76
- houtzaagmolen 280281
- korenmolen 98244247280282283
- poldermolen 5868697678421449
- spinnekopmolen 68
- strijkmolen 67149
Molen, vrouw van Buishand 218
Molen, C van der, kunstschilder 145
Molen, Johan van der, kastelein 260
Molenaar, Jacob Pietersz, matroos 334
Molenaar, Pieter, vrachtrijder 134
Molenaer, Claes 108115
Molenakte van de Vier Noorder Koggen 170
Molkenboer, Theo, architect, kunstschilder 123385
Moll, A., bestuurder 389
Moll, C.H., familie 26
monniken 21
Monnikendam 3224344165239400423424434438
Monster, A., verzetsman 244
Montfoort 421
Mooij, Neeltje, vrouw Jochem Blaauboer 36
Mooij, pater 192
Mosk, Aafke, vrouw Pieter Klaasz Kamp 209
Mosterd, Willem, lid rechtbank 116
Muller, Marytie, vrouw Jan Willemsz Harge 432
Munster, Vrede van 25
munstslag, recht van, zie Westfriese Munt
muntenvondst 421
Museumboerderij West-Frisia / Adriaan Donker 14207
- Vreeburg 207
Muskee, Sini, gymnast 408

Foto van de Westerwortelsloot in Broekerhaven.Foto van de Westerwortelsloot in Broekerhaven. De volgeladen schuiten van de tuinders wachten voor het Rad. (AWG)

nachtvrijen, zie kweeste
Nahtan, Hartog, slager 122
naïeve schilders 347362364
Napoleon, keizer 274598122168171174269337382435
Nassau-Bergen, Wigbold Adriaan van, rentmeester 208
Nederlands Rundvee Stamboek, zie rundvee
Nederlandsche Handel-Maatschappij, zie NHM
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, zie NOT
Neptunus, zeegod 67
Neyt, zie Coultre-Neyt, le
NHM 443444
Nibbixwoud 119138150153155166171215252278300365402
Niedorp(en) 1138111113115119160166228229230278357380405
Niedorperambacht 229
- Kogge 4062
- Verlaat 11304044135246340345347477
Niele, M., burgemeester 258
Nierop, Coen, timmerbaas 421
Nierop, Dirck Rembrantsz van, wiskundige 25336454
Niestadt, Wilhelm Heinrich, fotograaf 148
Nieuw Hoorn 331
Nieuw-Almersdorp 132
Nieuwe Diep (zie ook Den Helder) 4598337435436
Nieuwe Niedorp 2125394345475159109112115117118135138163169174182193209234243259263265267268283337345347378395397400402405407408414454457458
Nieuwedijk 63
Nieuwenburg, baljuwschap van de, zie baljuw
Nieuwenburg, kasteel, zie dwangburchten
Nieuwendam 238
Nieuwenhuis, Domela, socialist 458
Nieuwenhuyzen, Jan, predikant 357
Nobel, Gerrit, gemeenteontvanger, voorzitter 412442443454455
Nobel, Volkert J., voorzitter 449
nood, hulp bij, zie ziekte, hulp bij
Nooitgedacht, Tijmen 187
Noord-Holland, conservenfabriek 294
Noord-Scharwoude 113741465076131145160188208222245264278339351354371380400
Noorder Rekerdijk 147
Noorder Stoomtramweg Maatschappij 51
Noorderdijk 707478434
Noordervliet, Pieter, wagenmaker 317
Noordewier-Reddingius, Aaltje, sopraan 361364451
Noordhollands Kanaal 27454647485398147265290337436
Noordhollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap 7888
Noordhollandsch-Friesche Spoorweg 49
Noordhollandse stolp, zie stolp
Noordschinkeldijk 429
Noordse Compagnie 2593281
Noordsvaart 326
Noordzeekanaal 78436
Noormannen 156
Norel, Klaas, verzetsman 244
NOT 443444
notabelen 140
Nottelman, Jacob, chirurgijn 208
Nova Zembla 396
Novartis Seeds, zaadhandel 458
NSB 241
Nijs, De, zuurkoolfabriek 294
Nut, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 727150214260264356357358
Nutsbibliotheek 357
- spaarbank 357
Nuwendoorn, huis te, zie dwangburcht
Nuyens, Willem, huisarts-historicus 108455456

Kijkje in Oterleek rond 1900.Kijkje in Oterleek rond 1900. (CM)

Obdam 4162676973108109111134140147161166167191192278294359385400405409453
Obdam, Jac., dammer 409
Oepkes, meester 162
Oldenbarnevelt, Johan van, raadspensionaris 427434
Olie, Andries, oprichter 358
Oliver, afwerpterrein 244
Olofsen, Piet, speerwerper 414
Omloopdijk 63
Omval 149
Onder, juwelier 286
Onderdijk 138293409
Onderduikers, Landelijke Organisatie voor hulp aan 244
onderwijs
- bewaarschool 10
- Commissie van Toezicht op het land- en tuinbouwonderwijs 446
- Hogere Burgerschool 189
- huishoudscholen 454
- muziekschool 358
- naaischool 188
- school 183
- plaat 189
- plankje 189
- tas 184
- Vereeniging ter bevordering van het Vakonderwijs in West-Friesland 193
Ooijevaar, familie 136
Oord, Jan van der, schoolmeester 360
Oord, Piet van der, boer 211