Timmerman, Gerrit, bessenvervoerder 142
Timmerman, Nicolaas, molenaar 290
tobbesteken 395
Tochthuis, boerderij 217
toeren (valse haarstukjes) 28
Tol, gebroeders, bollentelers 220
tol, zie ook bij afzonderlijke plaatsen 326
Tool, aannemer 119
Torre, Jacobus de la, vicaris, bisschop 113166
Totius-Frisiae-zegel 420
touwslagerij 1988
Transvaal 217
Trijn, eerste stamboekkoe 217
Trijntje, dienstmeid 214215
Tromp, kruidenier/melkboer 290
Tromp, tuindersfamilie 219
Tromp, Cornelis Maartensz, admiraal 428
tuchthuis 161163425
tuinbouw 2930218219291292
- veiling 2930505455219275291294438
- zaden 293
Tuinbouwveilingen, Centraal Bureau van, 294
Tuitjenhorn 123150
tulpen 729
turf 323332334
Turfschuur, De, museum 277
turnfeest (zie ook gymnastiek) 395407
Tuytel, Cornelis, tuinder 382
Twaalfjarig Bestand 358
Twisk 2021242628107111112115138139140143148162170207209215217236258269307315325326327330347358359362405407
Twisk, Gerritje van, leerlinge 191
Twuiver, Jan van, kruidenier 140
Twuiver, Piet van, zoon Jan van Twuiver 140
Twuijver, Ariën van, secretaris 70
Twuijver, Jacob van, secretaris 70206
Twuijver, Jan van, zoon Jacob 206
typhus 317

Foto uit 1927 van kinderen uit het dorp Midwoud.Foto uit 1927 van kinderen uit het dorp Midwoud. Rechts is de voormalige dokterswoning; daar achter de hervormde kerk uit 1868. (P. Sasburg, Midwoud)

Uitgeest, Cornelis van, molenuitvinder 281
Uitwaterende Sluizen, hoogheemraadschap 6365677880430431
Urk 126277340356358402422
Ursem, weider 290
Ursem, plaats 63676973108126136137138147160161183290327363376400411471
Ursem, Jan, fistelboer 300
Ursem, Klaas, fistelboer 300
Utenwael, Paulus, cartograaf 325
Utermöhlen, kaasfirma 286
Uutkerke, Roeland van, ridder 160

De fundamenten van de kerk in Sijbekarspel stammen uit 1547; de dakruiter is na 1850 geplaatst.De fundamenten van de kerk in Sijbekarspel stammen uit 1547; de dakruiter is na 1850 geplaatst. (CM)

Vader, Jan, verzetsman 246
Valcoogh, Dirck Adriaensz, schoolmeester 187349350428431
Valehen, houthandelaar 324
Vakonderwijs, Vereeniging ter bevordering van het Vakonderwijs in West-Friesland 193
Valk, familie 120
Valkkoog 2163150160214261
Valkkoger- of Oude Dijk 6163
vastenavond 251
Van Ewijcksluis 51
Veeken, Klaas 299
Veeken, Martha 299
Veeken, Trien 299
veen 111317371
Veenhuizen 265278124, 246282438
veepest 208209
Veerman, P., verteller 7366
veeteelt 172830
veiling, zie tuinbouwveiling
Veld, 't 123125144376
Veld, Hein op 't, winkelier 141
Velde, Jantje van de, ‘oranjevierster’ 193
Veldman, Agie, dochter Gert Veldman 144
Veldman, Gert, koster 144
Velius, Theodorus, geschiedschrijver, stadsdokter 84265324
Vendel, Toon, sigarenwinkelier 183
Venema, C., cinemafiel 270
Venhuizen 182627414751125133138139169172180181218220238246255266269289298299300305324329330334357358359387398407459460
Vennecool, Steven, bouwmeester 91
Verbruggen, Jan, vervaardiger kanon 334
Verburg, Peter, conservenfabrikant 294
verdronken steden 421
Veren, Willem Barentsoen, landmeter 62
Vereniging tot het Stichten van woningen voor Arbeiders en Mingegoeden 99
Verhagen, Cornelis, horlogemaker 192
Verhuist, J oop, spelend kind 195
Verkade 318
Verkolje, Nicolaas, kunstschilder 174428
Verlaat, zie Niedorper Verlaat Verleg, Bertus, kruidenier 361
Verleg, H.J. sr., bestuurslid 406
verlichting 317
Vermaning 113
Vermeer, Klaas, drinkebroer 260
vervoer (zie ook bij afzonderlijke plaatsen)
- auto (eerste) 5354381384
- beurtvaart 42340
- binnenvaartschip 143
- bokkenkar 3435179
- bootvervoer 223
- busonderneming 53
- diligencedienst 47
- HABO 53
- H.IJ.S.M. 49
- Hollandsch Noorderkwartier, lokaalspoorwegmaatschappij, zie spoorwegen
- hondenkar 151
- kettekar 288
- NACO 54
- NZH 54
- paardenpadje 39
- paardentram, zie ook afzonderlijke plaatsen 35
- passagiersvervoer 342
- plezierveldschuit 26
- postwagendienst 47
- provinciale wegen 54
- sjees 4352
- speelwagen 211
- Spoor- en Tramwegmaatschappij Wieringen-Schagen 54
- spoorpont 342
- spoorwegen/tram 2830324849505154142292293383
- stoomtram Hoorn-Medemblik 49
- Stoomtramweg Maatschappij West-Friesland 140
- stoomvaart 340342
- tram 3035495051140142
- trekschuitdienst 43
- veeboot 426
- veer 42
- Vrachtrijdersbond, Westfriesche, zie Westfriesche
- vrachtvervoer 342
- WACO 54
Verwer, Abraham de, kunstschilder 22
Verwer, Dirck, dijkgraaf 64
verwers 361
Vet, Piet, biljarter 411
Vetter, Hendrik, kunstschilder 107
vetweiderij 17207279290
Vicq, François de, rechter 172
Vierde Engelse Zee-oorlog 434
Vierlingh, Adries, dijkgraaf, waterstaatkundige 6875427
Vier Noorder Koggen 6264666768717678156157170429434
- college van dijkgraaf en heemraden 170
Vier Winden, de, molen 78
Vijn, burgemeester 170
viking 419
Vincent, Jo, sopraan 365
Vincentiusvereniging 383
Vink, Willem, visser 330
Vis, C., burgemeester 305
Vis, familie 136
Vis, Siemon, barbier 198
Visscher, Claes Jansz, kunstenaar 15
Visser, familie 138
Visser, A., burgemeester 169
Visser, Abraham, ondernemer 403
Visser, Arie, kastelein 306
Visser, C. P., kunstschilder 45
Visser, Dirk, tuinder 342
Visser, Dirk, winkelier 288
Visser, Gertje, loopjongen 315
Visser, Gert, manufacturier, herbergier 315
Visser, Hilco, kunstschilder 109150
Visser, Kees, bakker 288
Visser, Piet, man Jannetje Visser-Roosendaal 459
Visser 't Hoofd, W.A., secretaris-generaal 462
Visser van Urk, Jan, knipkunstenaar 356
Visser-Roosendaal, Jannetje, schrijfster 359366459460
visserij, zie ook afzonderlijke plaatsen 891729102103330339423
- ansjovis 96102300323338339
- bot 338339423
- garnalen 423
- haring(buizen) 1819.276, 329330422
- kabeljauw 422
- paling 339423
- spiering 422423
- tentoonstelling 173
- walvisvaart 25328329331335373422
Vitringa, zie Bronsveld-Vitringa, S.C.C.
Vlaar, Gerrit, boer 215
Vlaar, Gerrit, schilder 148
Vlaar, Leentje, vrouw Gerrit Vlaar 148
Vlaardingen 330
Vlam, J., kunstschilder 136
Vlaming, N., wijkverpleegster, zuster 387390
Vlaming, Willem de, zeevaarder 454
Vlasveld, Mien, tennisster 410
Vlie, het 156230329419424
Vlieland 11420432434
Vliet, Dieuwertje van, leerlinge 190
Vlissingen, WP., schooldirecteur 190
VOC 2425458389909395120136160161162164173186279284330331335351374450
voetbal 395403 e.v.
- Diocesane Haarlemse Voetbal Bond 405
- KNVB 405
- Noordhollandse Voetbal Bond 405
- Westfriese Voetbal bond 405
Volendam 423438
Volkers, Adriaan Volkers, kunstenaar 13
Volkers, Jacob, vetmester 289
volksgeneeskunst 299300
Vollenhover vissers 422
Vondel, dichter 428
Vonk, Steven, onderwijzer 408
voorbijlandvaart 277279326
Voorthuijzen, wagenmaker 285
Voorne, familie 422