Edam 2243446778117150165265279356357400403424
- kaas 279286
Edam, Jaap, visser 330
Edel, Piet, bollenteler 220
Edelenbosch, Jaap, visboer 315
Eecen, houtzagerij, houthandel 281
Eecen, Cornelis, turfhandelaar, timmerman, 281
Eedijs, Petrus, pastoor 111
Eeken, Jan, boer 386387
Eenhoorn, De, boerderij 428
Eertigenburg 14151668115150205226231292371421
Eerste Wereldoorlog 226227240244268311382404443444
Egbers, Marijtje, vrouw Egbert Koning 179
Eggert, Willem, bankier 420
Egmond, familie 422
Egmond (aan Zee, Binnen) 115161107108116120156228229243244254258365433454
Egmond, dirigent 264
Egmond, Piet, kunstschilder 277
Eikema, zie Prins-Eikema, Johanna Elisabeth
Eilander, Dirk 142
Eilandspolder 422
Elfstedentocht, zie ijsvermaak
Elberts, Liefje, dienstmaagd 162
Elema, arts 385
Elout, C.K., journalist 422
Engel, S., goud- en zilversmid 285
Engels-Russische invasie 262798163238242243434435
Enkhuizen, zie p. 482 e.v.
Enqueste 3637
Ens, Jan, boer 208
Eriks, G., vrouw Jacob Koster 169
Eriksz, Barend, schipper 331
Essing, Ben, organisator 198270
Eten Lum, Jan, dief 170
Etersheim 428
Everdingen, Caesar van, kunstschilder 353
Ewijk, Gijsbert van, stads geneesheer 379
Eyssen, Jan, kaashandelaar 287

De Drechterlandsedijk in Ursem, onderdeel van de Westfriese Omringdijk.De Drechterlandsedijk in Ursem, onderdeel van de Westfriese Omringdijk. Op de voorgrond is de boerderij annex bakkerij van Buisman te zien; daarachter de bakkerij van weduwe Gunter. (HKU)

Fabricius, Johan, schrijver 25323
Fijn, Hendrik, kermisexploitant 258
Fijnheer, Jan, visser 8
Fijnheer, Jans, schoonrijdster 402
Filips van Bourgondië, hertog, graaf 160169183231432
Filips II, koning 216393113233237421
fistelboer 300
fistelpot 300
Flora, Romeinse godin 337
Floris II, graaf 156
Floris III, graaf 228
Floris V; graaf 3141516176191137157158164229230231421
Floris de Zwarte, strijder 228
Fokke, Simon, etser 399
Foreest, Van, familie 94428
Foreest, Agatha, jonkvrouwe 429
Foreest, Cornelis van, rechtbankpresident 172
Foreest, Johan van, schout 116
Foreest, Nanningvan, secretaris 70429
forten 435
Fortuin, Jan, eerste patiënt 388
Franciscanen, paters 118119
Franciscanessen van Salzkotten, zusters 119
Franken, Joost, tuinder 342
Frankfort, Kerry, zeilmaker 414
Frederik Hendrik, broer stadhouder 85
Freekbuur, schipper 358
Freva, god 107
Friesland 1318495161156207227230337419420421422
- Friezen 1020107155236419
- laken 275
- langhuis 206
- Oost-Friesland 45228
Fruin, Robert, liberaal 455
fruitteelt 29292

gaaischieten 256409
Gabriël, PaulJoseph Constantin, kunstschilder 68
Gabriëlse, Cornelia, kunstschilder 28
Galama, Hartman, landeigenaar 420
Galenus, Claudius, arts 390392
Galis, Dieuwertje, vrouw Jan Blokdijk 312
Galis, Jan Klaas, voorzanger-schoolmeester 184
Galis, Klaas, bakkersknecht 52
Gallis, François, arts, burgemeester, deken 380
Garegoedsboogerd, boerderij 367
Garst 435
Gawijzend 16133168421
geboortekrans 181
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland in West-Friesland en het Noorderkwartier 323839193165166241433438450
Geel, Jan, schipper 339
Geerling, arts 385
geeselbank 213
Geestmerambacht 3037414962687072157204213216220222339429
- college van dijkgraaf en heemraden van 170
Geit, familie 136
Gelder, Dick van, impresario 270
Gelderse troepen 2091121232236422
Gelre, hertog van 236
gemalen 431
geneeskunst, zie Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Gent, Jan van, wielrenner 414
Gerechtigheid, De, huis 428
gerechtigheidsdrieluik 157
Germaans wraakrecht 156
Germonts, Aagt, ‘het Abbekerker wijf’ 162163
Gerulf, graaf 156
getijdegeul 89
Geurtsen, Kees, verzetsman 245
Geusebroek, J., kunstschilder 101
geuzen 2369115118227232237238349455
- liedboek 350
gevelsteen 213325450
gewelfschildering 349
Gherbrantsz, Andries, onderpastoor 182
Gijsbrechts, Dirk, deken 111
Gijzelaar, Chris, wethouder 311
Gijzelaar, Margreet, dochter Chris 311
Giling, Co, schaatser 251
Glas, Betje, vrouw Piet van der Oord 211
Glas, Jaap, verzetsman 243
Goedkoop, gebroeders 47
Golf van Biskaje 448
Gommerske(a)rspel 8586159
Goodman, Benny, zanger 270
Gooi, 't 15420421
Gootjes, Cor, tuinder 246
Goeree 421
Gorinchem 458
Gorkum 350
Gorter, Jan Lourisz., voerman 39
Gorterdiep 11
Gouda 136233
- kaas 286
Gouden Engelfeest 196197
Gouwe, de, gemeenschap 221264325486
Gouwenaar, Jacob, schipper 328
Gouwzee 424
Graaf, De, pastoor 144
Graaf, Adriaan Cornelis de, verzetsman 30246
Graaf, Annie de, vrouw Cor Gootjes 246
Graaf, Elizabeth de, jodin 246
grafheuvels 9
Graft 160366427430
Graft, Louw van 254
Graft, Willem van, vliegenier 54
Graft-de Rijp 422
grasbaanwielerwedstrijden 394395
grasmaaiers, zie hannekemaaiers
Grebbe 3536421
Greenery, The 294438
Greeve, Borromaeus de, franciscaan 123
Greidhoek 51
Grelinger, zuurkool fabrikant 294
grensbal 415
Grent, bisschop 350
Grient-Wilken, Narda van der, papierknipster 356
Grietenzoon, Jan, molenbouwer 65
Groen, familie, kastelein 412
Groen, J., landbouwvoorman 123294
Groen, Jantje, dienstmaagd 162
Groen, Piet, molenaar 7879
Groen van Pinsterer, G., staatsman 455
Groenland, familie 125
Groenten, Vereniging tot afvoer van groenten, aardvruchten en fruit 28
- veiling, zie tuinbouwveiling
Groenveld 150482
Groetpolder 3851219
Groneman, J.L., veefokker 51
Groot, boerenfamilie 285
Groot, gebroeders, kleermakers 285
Groot, vetweider 290
Groot, zaadhandelaar 126458
Groot, Aafje, vrouw Pieter Sluis 458
Groot, Arie de, koetsier 172
Groot, Arie, boer 214
Groot, Evert, kleermaker 285
Groot, Jan Albert, bierbrouwer 91
Groot, H. de, molenaar 66
Groot, J. de, burgemeester 456457
Groot, Kee, initiatiefneemster 404
Groot, Klaas, bollenteler 220
Groot, Nanne, zaadhandelaar 284293458
Groot Privilege 232
Groot, Simon, zaadhandelaar 293
Groot-Geestmerambacht 78
Groote Keeten 238
Grootebroek 171920252930354344495075109118123134138140141142147159160168173185192193215219239253258285291292293294304305306313315342357358362376377405412462