Kortebos, arts 385
Kos, Willem, schaatsenrijder 400
Kostelijk, Willem, kolver 261
Koster, Arie, winkelier 23
Koster, E, bekroonde 216
Köster, Hendrik, koopman 284
Koster, Jacob, burgemeester 169
Koster, Jan, schrijver 359
Koster, Saartje, rijke boerenvrouw 28
Kouwen, Leendert, landarbeider 222
Kraakman, Petrus 310
Krabbendam 62150349431
Kramer, huiseigenaar 435
Kramer, Harmen, handelaar, slager 290
Kramer, Pieter, beschuldigde 163
Kramer, Simon Harmensz, veehouder 208
Kreilerwoud 420
Kretser, Gerrit, dienstplichtige 27
Kriebel, firma, goud- en zilversmid 285
Krieger, ir. A.J., spoorwegontwerper 30
Krijger, Anna Jacoba, vrouw Jan Appelman 140
Kromhout, Pieter, boer 206
Kromme Gouw 205
Kromme Leek 132
Kroon, W., tekenaar 179
Kroon-Heidenrijk, regentes 377
Kroone, horloger 94
Kropholler, architect 93
Kruger, Paul, president 217
kruideniersvereniging, zie Vooruit, Vereniging
Kruik, Klaas, redder 75
Krul, actievoerster 269
Krul, Greet, conferencier 268
Krul, Jan, conferencier 268
kuiper 19
Kuiper, koetsier 53
Kuiper, Jannie, naïef schilderes 345347
Kuiper, mevrouw 175
Kuiper, Reier, landbouwer 219
Kuiper, T., kunstschilder 121
Kunst-Dam, Miep, kunstschilderes 21
kustgotiek, zie poldergotiek
Kuyper, Aaltje, herbergierster 10
Kwadijk 190
kwakzalverij 299373386
Kwast, Jacob, schoolhoofd, zangkoor 133359360
kweeste 311

Gezicht op Broek op Langedijk omstreeks 1910.Gezicht op Broek op Langedijk omstreeks 1910. Het leven draaide in die tijd om de kool en allerhande andere tuinbouwproducten. De veiling, de oudste van Nederland, zorgde voor rust tussen de tuinders en de kopers. (CM)

Laan, arts 385
Laan, Klaas, boer 217
Laan, Klaas, kaasfabrikant 287
Laan, Klaas ter, burgemeester 431
Laecken, Gerrit van, commies 433
Lage Hoek 1478
Lagedijk 63
Lagerdoes 421
Lakeman, Jacob, walvisvaarder 93
Lakenman, Seger, secretaris 7277
Lakenman-Huffmeyer, M.A., presidente 389
Lambertschaag 107112135138145162168174258290361414487
Lambertus, heilige 106
Lammertijn, Passchier, damastwever 282
Land, Jo op 't, jollenbouwer 356
Land- en Tuinbouwbond 123192
landarbeiders 305
landbouwcrisis 252
Landbouwtentoonstelling 3052140222266267349366446
Landdag, zie Rooms Katholieke Landdag
landjuwelen, zie rederijkersfeesten
landnamen 205
- De Kamer
- De Fok
- Eendenwijd
- Het Lage Stuk
Lange, Daniël de, musicus 361
Langedijk 27373962636870112115126131135140142144145160196205206207216218220282283292293294305306358362371387405425
- Groentecentrale 28
Langedijk, Dirk, landmeter 452
Langedijk, Gerrit, bakker 145
Langedijk, Gerrit Dirksz, landemeter, cartograaf 452
Langedijk, Jan, schaatsenrijder 251400401
Langedijk, slager 142
Langereis 54707172150152163169278351378
Langereis, Arie, veehandelaar 102
Langewagen, Reynier, burgemeester 235
langhuisstolp, zie stolp
Lanooy, C.L., keramist 426
lappiespoepen 26148315
Laren-Zwuup, Nel van, dialectspreekster 268
Lauerman, arts 385
Ledeboer, M.E., vrouw A.J.P. Boeke 317
Lee, Van der, arts 385
Lee, Van der, kleermaker 132
Lee, H.C. van der, geneesheer-directeur 389
Leeghwater, Jan Adriaenszoon, waterstaatkundige 430431
Leegwater, Jan, priksleeër 265
Leegwater, Willem, molenaar 59
Leemans, gemaal 438
Leemburg, schaatsenrijder 460
leenmannen 422
Leeuw, Claas, terechtgestelde 161
Leeuw, familie 136
Leeuw, G. v.d., minister 194
Leeuwarden 4249290399408460
Leeuwenhorn 421
Legrain, Willem 183
Leiden 1113117235281292380427455462
Lely
- gemaal 30438440
- wet 78
Lennep, Jacob van, schrijver 44
L'Epie, Zacharias, filosoof 2
Let, Hendrik de, cartograaf 432
Leve, H. de, veehandelaar 67
levenstrap 13313318320
Leverink, J.C. van, kunstschilder 97
Lex Frisionum 156157
liedertafel 361
Liefhebber, Anna Catharina, lidmaat 126128
Lieshout, Bernardus Michael, sigarenmaker 289
Lieven, Jantje Jans, paasbriefschrijver 253
lijnbaan 88
Liket, Theodorus, pastoor 120
Linsen, Jan, kunstschilder 354
Linschoten, Jan Huygen van, zeevaarder 2396328334350353446447448450
Liorne, Pieter Jansz, koopman 24281324
Lodder, Jan Dirk, secretaris 143
Loef, A., kunstschilder 334
Loman, arts 385
Lon, S.B. van, kruidenier 86
Lont, Nan, ‘gevangene’ 162
Loon, Hans van, koopman 70
Loosen, J.C. van, vrouw S. Snouck 382
lotelingen 196
Louwers, Lodedijk, ‘redder’ 75
Louwesz, Femme, regent 169
Louwesz, Reiner, regent 169
LTB(-Handelsraad) 291340
Lübeck 19275326
Luc, J.A. de, letterkundige 210
Lückens, G.H., kunstenaar 444
Luijtsz, Sijmon, matroos 334
luilak 197254
Luitjes, R., kruidenier 290
Luitjes, Rieuwert, schipper, molenaar 334
Luther, reformator 20111120121
Lutherse gemeente 124, 315
Lutjebroek 1835118122123137138168174239288 291293313315385455470
Lutjewinkel 4551218287300454467
Luycks, bedrijf 291
Luyken, Jan, kunstenaar 327373374

Maartensz, Dirk, ‘beeldenstormer’ 114
Maas, H.A., componist 348
Maasland 11329
Maat, C. van de, melkboer 287
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 446
Maekschoon, Pieter 450
Maelson, François, stadsdokter, pensionaris 350438448450451
Magito, Pieter, kermisman 256
Magnée, Andries, schoolmeester, tenor 360364
Magnus, ridder 228
Maire, Jacob Le, zeevaarder 328
Mandrill, afwerpterrein 243
Manneveld, Jaap, danser 362
Manshande, Chris, kunstschilder 120365
Mantel, Cornelis, tuinder 382
Mantel, Jacob Pzn, tuinder 382
Mantel, schippersfamilie 342
Mantel, Willem, bakkersventer 52
Margaretha , vrouw Lodewijk de Beier 230231
Maria, Heilige Maagd 180420
- beeld 108109115180
- devotie 108
- hertogin 232
- jaar 123
- kapel 14
Marijtje, vroedvrouw 182
marine(-werven) 3284
Marine, Koninklijk Instituut voor de 919798338
- Comité tot de Zaken van de Marine 337
Marken 239422437438
- schippers 45
Markermeer 158229