Minder feesten

De besluiten van de Emder Synode werden nader uitgewerkt op synodes die in 1572 in Hoorn en Edam werden gehouden. De synode in Alkmaar van 1573 keurde het definitieve plan goed. Noord-Holland werd opgedeeld in districten die de naam droegen van classis. Om de veertien dagen werd in Alkmaar een vergadering gehouden waar alle predikanten van de classis aanwezig dienden te zijn. De calvinistische predikanten hielden wekelijkse samenkomsten, afwisselend in Edam, Hoorn, Schagen, Enkhuizen of Alkmaar. Op de synode in Enkhuizen van 6 juli 1573 werd een besluit genomen over het aantal te vieren feestdagen. Dit werd flink teruggebracht. Voorgesteld werd voortaan alleen nog twee Paasdagen te vieren, Hemelvaartsdag, twee Pinksterdagen, Kerstmis en Nieuwjaar. De eerste provinciale synode te Dordrecht op 15 juni 1574 wilde nog verder gaan. Daar werd voorgesteld om feestdagen die op een werkdag vielen, ook te schrappen. Uiteindelijk werden de Enkhuizer besluiten aangenomen.
In 1652 werd in Zijdewind door de gereformeerde kerkeraden van Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp en Winkel een kerkje gebouwd.In 1652 werd in Zijdewind door de gereformeerde kerkeraden van Oude Niedorp, Nieuwe Niedorp en Winkel een kerkje gebouwd, waarvan ook katholieken gebruik mochten maken. Tussen 1826 en 1917 is de kerk als school in gebruik geweest, daarna werd het gebouw aan veehouder Droog verkocht, die er zijn vee stalde. In 1970 is de ‘koeienkerk’ afgebroken. (A. Wit, Nieuwe Niedorp)

Reeds op de eerste synodes klonk de roep om een vertaling van de bijbel uit de oorspronkelijke talen. Omstreeks 1600 werkte de Hoornse predikant Johannes Roggius aan zo'n vertaling. Pas in 1637 kwam de definitieve versie van de Statenbijbel gereed.

Tumult in de Kerk

Van meet af aan is er onder de calvinisten tweespalt geweest tussen de strenge richting en de gematigden. Aanhangers van de Leidse hoogleraar Arminius waren in Alkmaar en Hoorn actief. Zij waren gematigd en werden meestal aangeduid als remonstranten. In conflict geraakt met de strenge richting, de contraremonstranten, drongen ze in Alkmaar op zeker moment de Grote Kerk binnen, namen een vooraanstaande tegenstander met zich mee en reden hem in een kruiwagen de stad rond.

In 1666 werd de klok in de toren van kerk van Hem stukgeslagen toen een overwinning op de Engelsen wat al te luidruchtig werd gevierd.In 1666 werd de klok in de toren van kerk van Hem stukgeslagen toen een overwinning op de Engelsen wat al te luidruchtig werd gevierd. De nieuwe klok kwam naar beneden bij een brand in 1897. In 1943 waren het de Duitsers die de klok uit de toren haalden. De huidige klok dateert van 1947. (G. Bakker-Bruyn, Venhuizen)